Mzda a plat

Za vykonanou práci náleží zaměstnanci mzda anebo plat. Záleží na typu pracovního úvazku. Z každého platu nebo mzdy musí zaměstnanec odvádět daně, sociální a zdravotní pojištění, stejně jako jeho zaměstnavatel.

UPOZORNĚNÍ

Tento příspěvek je staršího data vydání a informace v něm uvedené jsou zastaralé. Usilovně pracujeme na aktualizaci.Výpočet čisté mzdy
Spočítejte si čistou mzdu na mzdové kalkulačce podle aktuální platové metodiky pro letošní rok. Výsledky výpočtu jsou online.

Zaměstnanci, kteří pracují v zaměstnání dostávají buďto mzdu anebo plat. Rozdíly jsou následující.

Co je to mzda a jak ji získat

Mzda je plněním při kterém zaměstnavatel dá zaměstnanci za jeho práci peníze anebo peněžní odměnu, což je nepeněžní získání části platu prostřednictvím získání naturálií (například v zemědělském družstvu dostane zaměstnanec místo odměny pytel brambor nebo obilí).

Co je to plat a jak ho získat

Plat je rovněž peněžitým plněním, ale vyplácí ho stát anebo úřady samospráv, jako jsou krajské nebo obecní úřady anebo příspěvkové organizace, které jsou financovány od výše uvedených státních a veřejných organizací.

Odvody z platu a mzdy

Z každého platu nebo mzdy odvádí zaměstnavatel a zaměstnanec sociální a zdravotní pojištění. zaměstnanec pak ještě daň z příjmu. Ta v současné době a činí 15 procent ze superhrubé mzdy. Čtěte také: Sociální a zdravotní pojištění od roku 2015

Superhrubá mzda

Superhrubá mzda se skládá ze základní hrubé mzdy, kterou si mezi sebou domluvil zaměstnanec se svým zaměstnavatelem. Dále je tvořena odměnami a příplatky zaměstnance. Do superhrubé mzdy se počítají i výhody při používání služebního auto pro soukromé účely a to jedno procento z pořizovací ceny vozidla. Dále se připočítává sociální pojištění a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem je 25 procent z hrubé mzdy a odvod na zdravotní pojištění pak 8 procent. Superhrubá mzda podléhá zdanění ve výši 15 procent z daní z příjmů.

S pojmem superhrubá mzda kalkuluje zaměstnavatel, pro kterého jde o faktické náklady na jednoho zaměstnance. Zaměstnanec pak počítá se svou hrubou mzdou, kterou očistí od dalších odvodů sociálního a zdravotního pojištěním a daně z příjmu a získá čistou mzdu, která mu náleží.

Jak se vypočítává čistá mzda

Čistá mzda je příjem zaměstnance, který mu zůstane po odečtení všech pojištění a daní. Od hrubé mzdy a všech příplatků, které dostane zaměstnanec od zaměstnavatele odečte zaměstnanec částku ve výši 6,5 procenta sociálního pojištění a 4,5 procenta coby zdravotní pojištění. Nakonec vše zdaní daní z příjmů ve výši 15 procent.

Slevy na dani

Zaměstnanec má nárok na získání slev na dani z příjmů. Slevy odečítá od své daňové povinnosti. Prostřednictvím slev na dani z příjmu se mu tak zvyšuje plat.

Slevy na dani platné pro rok 2015

Sleva na dani Roční Měsíční
Poplatník 24 840 Kč 2 070 Kč
Manžel nebo manželka v domácnosti 24 840 Kč neuplatňuje se*
Invalidita 1. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidita III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč
Sleva za umístění dítěte (školka, lesní skupina apod.) 9 200 Kč
První vyživované dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Druhé vyživované dítě 15 804 Kč 1 317 Kč
Třetí a každé další vyživované dítě 17 004 Kč 1 417 Kč

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Zpracování: investia.cz
Poznámka: *) Sleva se na měsíční bázi neuplatňuje.

Doplňující pojmy: průměrná mzda, sociální dávky, základní příjem

 

Reklama

 

Obsah investia.cz: 55+ | Akcie | Bankovky | Banky | Bohatství | Bydlení | Daně | Dividendy | Důchodová reforma | Důchodové statistiky | Důchody a penze | Ekonomika | Exekuce | Finanční gramotnost | Finanční plán | Finanční plánování | Finanční poradce | Finanční poradenství | Hazard | Hypotéka | Investování | Karty a účty | Konsolidace | Misseling | Podnikání | Pojištění | Práce a dávky | Provize | Půjčky | Rentiér | Sex za peníze | Spoření | Spořící účty | Stavební spoření | Termínované vklady | Úspory | Úvěry a půjčky | Vkladní knížka | Zemědělství | Ženy | Životní plánování | Životní pojištění | Zlato