Státní instituce

Prohlédněte si seznam státních a vládních institucí, které ovlivňují naše životy.

Seznam státních institucí

Název instituce Webová stránka
Bezpečnostní informační služba www.bis.cz
Centrum pro regionální rozvoj ČR www.crr.cz
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism www.czechtourism.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká národní banka www.cnb.cz
Česká správa sociálního zabezpečení www.cssz.cz
Český statistický úřad www.czso.cz
Český telekomunikační úřad www.ctu.cz
Český úřad zeměměřičký a katastrální www.cuzk.cz
Pozemkový fond České republiky www.pfcr.cz
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže www.compet.cz
Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz

Přihlaste se k odběru novinek