reklama

Zdravotní pojišťovny

redakce dne 05. 12. 2010 - 22:15

Seznam zdravotních pojišťoven, které působí na českém trhu.

Seznam zdravotních pojišťoven

Název zdravotní pojišťovny Intenetová stránka
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví www.ozp
Revírní bratrská pokladnaw www.rbp-zp.cz
Všeobecná zdravotní pojišťovna www.vzp.cz
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky www.zpmvcr.cz
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky www.vozp.cz
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda www.zpskoda.cz
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE www.zpma.cz
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna www.cpzp.cz
Zdravotní pojišťovna Média www.mediazp.cz

Zdroj: Zdravotní pojišťovny