reklama

Afluentní klientela je žádaná

redakce dne 25. 11. 2011 - 16:27

Afluentní klientela je mezi privátními bankovními poradci nebo ve finančním poradenství velice žádaná. Jde o klientelu, která dosahuje nadprůměrných příjmů, avšak nejde přímo o dolarové milionáře.

Čtěte také: Jak vypadá český milionář?

Kdo je afluentní klient?

Afluentní klient je jednoznačně každý, kdo má nadstandardní příjmy a finanční majetek v předem daném objemu. V redakci finančního serveru investia.cz nahlížíme na každého afluentního klienta jako na toho, kdo drží finanční majetek v objemu 100 tisíc eur, což odpovídá 2,5 milionu korun. Jde o spodní hranici. Afluence závisí i na výši příjmů. Takže nikdo s nenadálým dědictvím a nízkými příjmy se nemůže považovat za afluentního.

Afluentní klienti jsou pro každou banku i finančně poradenskou společnost mimořádně atraktivní.

A zároveň jeho příjmy jsou alespoň dvojnásobkem průměrné hrubé mzdy. Pro rok 2021 tuto hranici stanovujeme na 70 tisíc korun hrubého měsíčně. Kdyby vás to zajímalo, tak počet lidí mající mzdu (anebo plat) vyšší 60 tisíc korun je v Česku v současnosti zhruba deset procent. Myšleno ze všech ekonomicky aktivních – celkový počet kolísá mezi 450 až 550 tisíci lidmi.

Čtěte také: Kdo je v Česku bohatý?

Každopádně máme pro každého afluentního člověka pozitivní novinu. Může se směle považovat za milionáře. Byť korunového, ale ani těch v Česku moc není. Ruku na srdce, milion není moc. V případě ročních příjmů v objemu mezi jedním až 1,5 milionem korun se budete cítit více než dobře.

Dva afluentní příklady z praxe

Jak banky a finančně poradenské společnosti nahlížejí na afluentního jedince lze získat z přiložených ukázek. Přestože jsou staršího data, jsou stále aktuální.

Čtěte také: Význam afluentní klientely roste

Například Citibank pod afluentním klientem vidí takového člověka, který s touto bankou investuje nejméně půl milionu korun. Tato suma je pro ekonomicky aktivního člověka s průměrným a vyšším příjmem dosažitelná v desetiletém horizontu.

Finančně-poradenská společnost SwissLife Select (v době publikace tohoto článku AWD ČR) se na afluentní klientelu přímo zaměřuje. Do roku 2015 chce v tomto segmentu získat 20 procent, nyní (v roce 2011, poznámka redakce) údajně drží okolo 11 procent. Podle odhadů této společnosti je lidí s vyšším platem než je průměrný v České republice 1,5 milionu.

Čtěte také: Bonitní klientela je pro finanční poradce atraktivní

Afluentní, též affluentní klientela je bohatá skupina klientů, též movití lidé nebo vyšší vrstva.