reklama

Akciové fondy velkých bank II.

redakce dne 16. 09. 2011 - 00:00

Přinášíme druhý pohled na akciové podílové fondy v rámci velkých bank. Investiční strategie je zaměřena na střední a východní Evropu. Oslovili jsme správce těchto fondů a přinášíme jejich vyjádření.

Když jsme před časem publikovali článek Jaké středoevropské akciové fondy nabízejí velké banky? netušili jsme, že téma bude o dost rozsáhlejší, než se na počátku zdálo. Hned po dopsání tohoto příspěvku se nám začalo honit hlavou, proč jsou právě ony vybrané akciové tituly obsaženy v těchto fondech. Naše zvědavost navíc vzrostla, když jsme zjistili, že všechny popisované fondy drží část svého majetku v akciích ruské banky Sberbank a těžební společnosti Gazprom. Čtěte také: Ruská ekonomika je závislá na těžbě a vývozu ropy

Oslovili jsme proto tisková centra oněch bank (Česká spořitelna, Československá obchodní banka a Komerční banka) a požádali je o zaslání kontaktních údajů na portfoliomanažery, kteří se o akciové fondy v rámci dceřinných investičních společností starají. Pouze z Československé obchodní banky přišlo od tiskové mluvčí Pavly Hávové vyjádření, že kontakty na portfoliomanažery nedávají. Ostatní banky byly sdílnější. Čtěte také: Ropná jednička Exxon Mobil Corporation

Co je to investiční společnost?

Investiční společnost je standardní akciová společnost, která provozuje podílové fondy. V Česku dominují otevřené podílové fondy. To znamená, že podílové listy, které tyto fondy nabízejí potenciálním investorům, od nich opět zpětně odkoupí. Investiční společnosti jsou nedílnou součástí bankovních skupin, které u nás působí.

Ve Finanční skupině České spořitelny je tak Investiční společnost České spořitelny. V rámci skupiny ČSOB, pak jde o ČSOB Investiční společnost. Komerční banka má ve své skupině Investiční kapitálovou společnost KB.

Investiční společnosti spravují podílové fondy, které pak jejich matky – tj. banky – prodávají svým klientům. Distribuce fondů a dalších investičních produktů jsou nabízeny i v dalších prodejních sítích, třeba v rámci stavebních spořitelen („Buřinka“, „Liška“ a Modrá pyramida), jenž jsou rovněž součástí výše uvedených bankovních skupin.

IKS Akciový PLUS

Otevřený podílový fond IKS Akciový Plus má v rámci Investiční kapitálové společnosti Komerční banky na starosti portfolio manažer Daniel Karpíšek. Ten na naší otázku, proč do investiční složky vybral právě akcie společností Sberbank, PKO Bank Polski, Komerční banka, Gazprom, ČEZ, Lukoil a KGHM Polska Miedz, odpověděl: Při rozhodování o zařazení těch či oněch akcií do portfolia vycházíme z přístupu top-down. Dále pak hodnotíme jednotlivé společnosti, které do takového scénáře zapadají z hlediska perspektiv podnikání, vývoje ziskovosti a valuace.

Přístup top-down znamená, že se při analýze konkrétního cenného papíru nejdříve vezmou v potaz makroekonomické ukazatele daného trhu, na kterém společnost vyvíjí činnost. Po takto zevrubné analýze se postupuje stále hlouběji, až na dílčí procesy, které s firmou mají co do činění a nějakým způsobem ji ovlivňují. Čtěte také: Tři tipy na dlouhodobě kvalitní akcie

ISČS Sporotrend

Nejsdílnějším portfoliomanažerem byl Jiří Lengál, který má na starost Sporotrend. Ten spadá pod Investiční společnost České spořitelny. Ten na naší otázku, proč do fondu zařadil cenné papíry společností jako je třeba Sberbank, Erste Group Bank, Gazprom a KHGM Polska Miedz, odpověděl, že všechny zmíněné tituly patří mezi největší společnosti kotované na příslušných burzách. Rovněž představují velkou váhu v národních akciových indexech. Důvodem zařazení uvedených společností do portfolií bylo jejich příznivé ocenění ve vztahu k odhadovanému vývoji jejich hospodaření, řekl Lengál.

Důvody pro investování do vybraných titulů jsou podle Jiřího Lengála, portfoliomanažera Sporotrendu následující. Čtěte také: Při nákupu akcií se zajímejte o odvětví, ve kterém firma působí

Sberbank

Ruská banka Sberbank těží z pokračujícího růstu ruské ekonomiky, která je podpořená silnou cenou ropy. Bance navíc roste objem poskytnutých úvěrů a současně zlepšuje kreditní kvality úvěrových portfolií, řekl Lengál.

Erste Group Bank

Zde očekávám pokračující, byť pomalé zotavování středoevropských a balkánských ekonomik z hospodářské krize, sdělil Lengál a dodal, že probíhá viditelné zlepšování kvality úvěrových portfolií, kvalitní báze pro příští růst v podobě vysokého podílu klientských depozit na pasivech banky.

KGHM Polska Miedz

Pro zařazení polské společnosti KGHM Polska Miedz do portfolia Sporotrendu vedly Jiřího Lengála zejména přetrvávající vysoké ceny průmyslových komodit ve střednědobém odhadu a očekávaný prodej vedlejších aktivit jakou je třeba telekomunikační divize. Svou úlohu sehrál i vysoký dividendový výnos. Čtěte také: Výplata dividendy 2011: Fortuna, Telefónica O2 a VIG

Gazprom

Rostoucí cena zemního plynu v Evropě a postupující liberalizace domácích cen pro průmyslové odběratele, racionalizace činností mezi jednotlivými divizemi společnosti (ropa – plyn – elektroenergetika) jsou podle Lengála důvody, proč je Gazprom ve Sporotrendu.

Všechny uvedené akciové tituly mají podle Jiřího Lengála ze Sporotrendu příznivé ocenění.