reklama

Aktivní vs pasivní investování

redakce dne 23. 12. 2022 - 00:00

Dva přístupy investování. Je aktivní investování správnou volbou? Proč dát přednost pasivnímu investování před aktivním?

V běžném životě, při studiu nebo v podnikání je lepší být proaktivním. Kdo je aktivní, je lépe vnímaný lidmi kolem sebe. Činorodost se prostě vyplácí. Přesto je v investování aktivita spíše na škodu. Daleko výhodnější je pasivita.

Aktivní investování

Aktivní investování znamená vědět, znát a podnikat správné kroky vedoucí k nadstandardnímu zisku. Dále co nejvíce omezovat špatná rozhodnutí, která znamenají ztrátu. Abyste mohli být aktivními investory, správci majetku, musíte udržovat široký a hluboký přehled o kapitálovém trhu. To stojí čas a úsilí. Potenciální úspěch bývá stresovou záležitostí, neboť ne vždy investice dojde ke kýženému zhodnocení.

Úspěšní investoři mají nejenže skvělý přehled o konkrétním investičním aktivu, například akciové společnosti, jejíž akcie nakupují, nýbrž o celém oboru a jeho postavení na trhu. Izolovaná znalost konkrétní společnosti nestačí. Znalost souvislostí je nezbytná pro dlouhodobé úspěšné setrvání.

Globálně známým je Věštec z Omahy civilním jménem Warren Buffett. Dlouhodobě překonává akciové indexy. Tahle světlá výjimka je jednou z mála, kterým se daří. Přitom nelze Buffettovo příklad doporučit k následování.

Pasivní investování

Oproti aktivnímu investování má pasivní investování zcela opačný přístup. Ke kapitálovému trhu přistupuje zeširoka, vnímá ho přes národní akciové indexy na jejichž základě se investuje. Správci pasivně řízených fondů dbají na maximální udržení váhy jednotlivých akciových titulů ve svých portfoliích. Rebalancování portfolia provádějí jednou, dvakrát ročně. Reagují zejména na změny poměrů v podkladových aktivech.

Sázka na celý trh, zastoupená podle velikosti jednotlivých akciových společností na burze, vychází z dlouhodobého pohledu bezpečněji. Pro snazší pochopení uvedeme příklad společnosti, která v burzovním indexu má určitou váhu, například čtyři procent. V pasivně spravovaném fondu, který je navázaný na celý trh, je daná akcie společnosti zastoupená rovněž čtyřmi procenty z hodnoty fondu. Pasivní správce pasivního fondu u konkrétní investice nesnižuje ani nezvyšuje podíl.

Udržení pěkných výsledků

Aktivně spravovaný fond se občas pochlubí pěkným výsledkem, který nezapomene srovnat s hlavním akciovým indexem. Jenže jak často dokáže daný fond překonávat průměr trhu? Jaká je pravděpodobnost, že se portfolio manažerům podaří i v dalším roce překonat trh? Aktivně spravované fondy v delší časové řadě pěti a více let vycházejí ze srování výkonnosti hůře, než pasivně spravované fondy.

Podle studie společnosti S&P Global se pouze pěti procentům aktivně spravovaným fondům podařilo překonat průměr akciového trhu. V praxi to znamená, že drtivá většina fondů, 95 procent, nedokáže překonat tržní průměr.

Aktivní správa je drahá

Pravděpodobnost nadvýnosu blížící se nule, je pouze jedna strana mince. Druhou stranu představuje vyšší cena při obhospodařování aktivně řízených fondů, která se propisuje do vyšších poplatků. Ty významně snižují pravděpodobný nízký výnos.