reklama

Aktuální a budoucí důchodový systém

redakce dne 16. 11. 2012 - 00:00

Reforma penzí je definitivně schválena. Shrňme si aktuální i budoucí důchodový systém. Zejména jejich výhody a nevýhody.
 

V rámci redakce finančního serveru investia.cz patříme spíše ke skeptikům, kteří zejména druhý pilíř důchodového systému nemohou s klidným srdcem doporučit. A to ani těm, kteří mají dostatečně vysoké příjmy. Vadí nám především neexistence ukončení nebo pozastavení účasti ve druhém pilíři.

Současný stav udržitelný je, i když…

Aktuálně platný důchodový systém, který funguje na průběžném financování penzí starobních důchodců ze sociálního pojištění, jež platí ekonomicky aktivní lidé (zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné), bude i v budoucím třípilířovém důchodovém systému.

Hlavní slabinou tohoto modelu (rozuměj průběžného důchodového systému) je jeho náchylnost na demografické složení obyvatel. Jakmile na jedné straně ubude ekonomicky aktivních obyvatel, kteří do systému přispívají, na straně druhé to bude znamenat komplikace v podobě snižování důchodů.

Takto vzniklou situaci může stát dotovat prostřednictvím přesouváním finančních prostředků v rámci státního rozpočtu. Tento model křížového financování není do budoucna udržitelný. Nůžky se budou rozevírat, jen za rok 2011 musel stát dofinancovat důchody zhruba 40 miliardami korun. Řešení je nasnadě. Důchodový systém bude se zvyšujícím se počtem starobních důchodců reagovat snižováním penzí.

Čím vyšší příjem, tím nižší důchod

Platí pravidlo, že čím vyšší plat máte, tím větší pokles zaznamenáte. Ukažme si vše na několika příkladech. Nyní třicetiletý muž, který do důchodu půjde při dosažení 67. roku života získá ze svého čistého příjmu 15 tisíc korun důchod 11 700 korun, což je 22 procent méně. Naopak při čistém platu 50 tisíc získá ve stáří starobní důchod 18 500 korun. Vyjádřeno procentně se mu příjmy v penzi sníží o 63 procent.

…budoucnost je krajně nejistá

Do budoucna se role průběžného důchodového systému oslabí právě spuštěním druhého pilíře. Do něho se z prvního pilíře (průběžný důchodový systém) přesune část zdrojů. Tím se pojištěnci sníží důchod plynoucí od státu.

Nevýhodou druhého pilíře je právě jeho povinnost, přičemž vstup je dobrovolný. Jakmile se do něho jednou rozhodnete vstoupit, budete v něm muset setrvat až do začátku výplaty renty. Určitým kritériem bude i nastavení vhodné investiční strategie. S tím souvisí i možnost ztráty. I když lze investiční strategii každoročně měnit, ne každý této možnosti využije.