reklama

Aktuální nabídka fondů životního cyklu

Eva Nachtmannová dne 08. 09. 2010 - 12:00

Snem každého investora je mít ideálního investici, která mu nezabere příliš času s její správou. Investice bude mít zajímavý výnos a navíc bude myslet na zadní kolečka v podobě postupného uzamykání výnosu.

Výše uvedené požadavky mohou splnit fondy životního cyklu (z anglického termínu Lifecycle funds, LCF), které se v Česku začínají dostávat do produktových listů finančních poradců, ale i jednotlivých bank a investičních společností. V principu funguje fond životního cyklu na bázi dynamické investice do akcií, nemovitostí a dalších rizikových investic, které riziko ztráty vyvažují dlouhodobým investičním horizontem. Čtěte více: Jaké podílové fondy jsou vhodné pro pravidelné a dlouhodobé investice

V průběhu trvání investice v čase dochází i ke změnám v portfoliu. Akcie jsou nahrazovány méně rizikovými investicemi do akciových podílových fondů a do dluhopisů. Po několika desetiletích dojde k nahrazení většiny dynamického portfolia za konzervativní produkty. Investice na samém konci tak nabídne majiteli dostatek finančních prostředků pro zasloužený odpočinek.

Na první pohled vypadá princip fondů životního cyklu jednoduše, na druhý pohled jde o poměrně sofistikovaný produkt, který je zcela v závislosti na přáních klienta. Ten si může kromě stanovení výše měsíční úložky zvolit i délku, po kterou bude fond trvat anebo i míru rizika. Délka trvání investice je mezi jedním rokem až 40 lety.

Minimální vstupní investice je 5000 korun a nejnižší měsíční úložka pak 500 Kč. Vstupní poplatky, které se platí správci fondu životního cyklu začínají na hranici 0,5 % (jsou fondy, které jsou zpoplatněny i poplatkem ve výši 3,5 %). Řada fondů vybírá od svých klientů i manažerský poplatek za vedení. Ten bývá v řádech jednotek procent. Čtěte více: Investovat individuálně anebo s odborníkem?

Nabídka fondů životního cyklu

V České republice zatím nabídka fondů životního cyklu není tak bohatá, jako například otevřených podílových fondů, kterých je v Česku k dispozici okolo 1600.

Z bankovních domů nabízí svůj fond životního cyklu Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Z investičních společností pak finanční skupina Pioneer. Můžete také koupit fondy životního cyklu ABN Amro, které jsou nenominované v eurech.
Česká spořitelna

Jedna z největších bank v Česku kromě poskytování spořicích produktů nabízí i fondy životního cyklu s investičním horizontem do roku 2040. Názvy LCF jsou poměrně jednoduché: ČS fond životního cyklu 2020/2025/2030/2040, číslo na konci je vždy rok, ke kterému počítá investor, že odejde do penze. Minimální měsíční úložka je 100 Kč a jde o jedinou českou výjimku (ostatní minimální úložky jsou nejméně 500 Kč). Poplatek za nákup nových podílových listů je 2,5 %. Roční manažerský poplatek není účtování. Fondy životního cyklu pro Českou spořitelnu připravuje její dceřiná společnost Investiční společnost České spořitelny (ISČS).

Československá obchodní banka

ČSOB Finanční nezávislosti patří do skupiny fondů životního cyklu. Vstupní poplatek za vedení fondu je 1,5 % z každé nově příchozí investice. Jednorázově můžete investovat 5000 Kč anebo pravidelně 500 korun. Investiční horizont fondu Finanční nezávislosti je zhruba 30 let. Složení fondu k 31. srpnu 2009 bylo tvořeno akciemi (78,10 %), dluhopisy (19,03 %) a hotovostí (2,87 %).

Pioneer

Finanční skupina Pioneer nabízí fond životního cyklu Rentier Invest, který vám stejně jako ostatní popsané fondy životního cyklu dokáže naspořit dostatečné množství peněz na spokojený důchod. Rentier Invest nabízí sedm modelových portfolií, které si můžete namodelovat podle vašeho věku, investičního horizontu a přístupu k riziku.

Pro jednorázovou investici musíte vložit nejméně 30 000 Kč (následná částka je 10 000 Kč). V opačném případě, tj. v pravidelné investice je minimální hranice 1000 korun. Poplatky jsou odvozeny podle jednotlivých investičních programů, které si vyberete a dále podle výše vaší investice. Rozmezí poplatků bez jakéhokoliv omezení je od 0,20 do 3,50 %.

ABN Amro

Vstupní poplatky jsou u fondu životního cyklu ABN Amro jedny z nejvyšších na českém trhu. Při jednorázové investici do 25 000 korun zaplatíte 5,25 %. Při investici nad 100 000 Kč „jen“ 2,5 – 3,5 %. Minimální investice, kterou můžete do fondu vložit je 250 eur. Manažerský poplatek za roční správu fondu je závislý na délce trvání. Počítejte proto s částkou mezi 0,75 – 1,55 %).

Praktické informace o podílových fondech

Další informace o podílových fondech získáte v tématické sekci Otevřené podílové fondy, které jsou určeny pro malé investory, jenž chtějí kolektivně investovat. Podívejte se na přehled investičních společností, které nabízejí otevřené podílové fondy.