reklama

Akviziční financování hlásí návrat

redakce dne 05. 11. 2012 - 12:00

Financování nákupu firem, ať už celých nebo jejích podílů, se dostává opět do popředí. Jaké jsou v této oblasti možnosti?

Koupě obchodních podílů anebo celých firem je náročný proces, který běžně zabere i několik let. Podobně jednoduché není ani zodpovědět otázku, proč lidé prodávají firmy. Případně ani to, proč velké firmy kupují podíly v jiných podnicích, anebo kompletně celé společnosti.

Nákupy podílů či celých firem je finančně náročný natolik, že se k financování akvizic běžně využívají bankovní úvěry. Do popředí se tak opět dostává akviziční financování, které hlásí pomalé tání ledů a věští lepší budoucnost v této oblasti.

Kdo prodává firmu

Prodej firmy může mít několik příčin. Vždy je nutné vzít na vědomí, kdo prodává společnost. Jiné důvody vedou k prodeji fyzickou osobu, která podnik založila anebo jde o prodej v rámci firemní strategie velkých korporací. Důvodem prodeje malé firmy může být třeba to, že majitel nemá žádného nástupce. Případně má, ale ten se o firmu nechce starat a raději jde vlastním životem.

Logickým argumentem se tak jeví skutečnost, že pro mnohé podnikatele je vhodnější firmu prodat a užít si zbytek života v poklidu, než se ještě na stará kolena stresovat podnikáním. Vystopovat skutečný důvod prodeje tak může mnohdy připomínat malé dobrodružství.

Jak stanovit hodnotu firmy

Pro každý obor platí trochu jiný model vedoucí ke stanovení hodnoty kupované firmy. Před hospodářskou recesí, která začala v roce 2008, bylo možné koupit společnosti za osminásobek jejího ročního čistého zisku.

Během krize šla cena dolů a ustálila se na hranici zhruba pětinásobku zisku. Tato generalizace neplatí absolutně. Vždy je nutné přihlédnout k oboru, ve kterém firma podniká. Nedílnou součástí této analýzy je i budoucnost celého odvětví, počtu nasmlouvaných kontraktů, byť některé mohou mít jen podobu smlouvy o smlouvě budoucí. Mezi další faktor, který ovlivní prodej firmy, patří i stav firemních financí. V praxi to znamená, jestli je firma schopna dostát svým závazkům a jak velkou hotovost drží na svých bankovních účtech.

Bankéři a odborníci na akvizice ostatně v krizi příliš nedoporučovali prodej firem. Z výše uvedených důvodů pro ně neplatila zrovna nejpříznivější doba.