reklama

Amundi Pioneer dynamický fond

redakce dne 09. 05. 2020 - 00:00

Profil smíšeného balancovaného fondu Amundi Pioneer dynamický fond, který investuje do akcií a dluhopisů. Je výhodné do fondu investovat?

Amundi dynamický fond, dříve Pioneer dynamický fond, je smíšený fond, balancovaný do dluhopisové a akciové složky. Z hlediska ročních výnosů byl v posledních deseti letech nezajímavý. Na trhu existuje řada lépe výkonných alternativ na poli otevřených podílových fondů.

Čtěte také: Rozdělení otevřených podílových fondů podle typu

Investiční portfolio

Amundi CR – (Pioneer) dynamický fond investuje do akcií a dluhopisů. Akciová složka fondu může dosahovat zhruba 55 procent z celkového portfolia. Klasifikace fondu je balancovaný fond s agresivním portfoliem.

Balancovaný znamená, že fond necelou polovinu objemu spravovaných peněz investuje do českých dluhopisů a české pokladní poukázky.

Čtěte také: Kam investovat malé částky

Akciová část, kterou je míněno agresivní portfolio, je složena z klíčových akcií evropských trhů (např.: ČEZ, Erste Group Bank, Gazprom, Komerční banka, Lukoil, Moneta Money Bank, Vienna Insurance Group) a klíčových sektorů (např.: bankovnictví a pojišťovnictví, energetika, těžba ropy a zemního plynu).

Výkon Amundi (Pioneer) dynamického fondu

2020 zatím bez výnosu
2019  
2018 -7,80 %
2017 0,00 %
2016 11,50 %
2015 -2,70 %
2014 -6,70 %
2013 -0,80 %
2012 13,70 %
2011 -5,80 %
2010 4,70 %

Zdroj: Amundi; zpracování: investia.cz

Ani přes průměrný tříprocentní výnos od založení fondu v roce 1995 nelze Amundi dynamický fond kvůli dlouhodobě dosahovaným nízkým výnosům doporučit.

Základní informace o Amundi (Pioneer) dynamickém fondu

Obhospodařovatel fondu Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Místo obchodní registrace Česká republika
Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 409 701 9004 / 2700
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu 3. listopadu 1995
Minimální výše investice 5 000 Kč
Minimální výše následných investic 1 000 Kč
Minimální výše pravidelné investice 500 Kč
Minimální výše odkupu 3000 Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3000 Kč
Nákupní poplatek max. 4,00 %, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu 0,00 %
Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování* 2 %
ISIN CZ0008471018
Cenný papír podílový list zaknihovaný na jméno
Nominální hodnota 1 Kč

Zdroj: Amundi; zpracování: investia.cz; Poznámka: *) je již promítnut do kurzu podílového listu