Amundi Pioneer dynamický fond

Profil smíšeného balancovaného fondu Amundi Pioneer dynamický fond, který investuje do akcií a dluhopisů. Je výhodné do fondu investovat?

Amundi dynamický fond, dříve Pioneer dynamický fond, je smíšený fond, balancovaný do dluhopisové a akciové složky. Z hlediska ročních výnosů byl v posledních deseti letech nezajímavý. Na trhu existuje řada lépe výkonných alternativ na poli otevřených podílových fondů.

Čtěte také: Rozdělení otevřených podílových fondů podle typu

Investiční portfolio

Amundi CR – (Pioneer) dynamický fond investuje do akcií a dluhopisů. Akciová složka fondu může dosahovat zhruba 55 procent z celkového portfolia. Klasifikace fondu je balancovaný fond s agresivním portfoliem.

Balancovaný znamená, že fond necelou polovinu objemu spravovaných peněz investuje do českých dluhopisů a české pokladní poukázky.

Čtěte také: Kam investovat malé částky

Akciová část, kterou je míněno agresivní portfolio, je složena z klíčových akcií evropských trhů (např.: ČEZ, Erste Group Bank, Gazprom, Komerční banka, Lukoil, Moneta Money Bank, Vienna Insurance Group) a klíčových sektorů (např.: bankovnictví a pojišťovnictví, energetika, těžba ropy a zemního plynu).

Výkon Amundi (Pioneer) dynamického fondu

2020 zatím bez výnosu
2019
2018 -7,80 %
2017 0,00 %
2016 11,50 %
2015 -2,70 %
2014 -6,70 %
2013 -0,80 %
2012 13,70 %
2011 -5,80 %
2010 4,70 %

Zdroj: Amundi; zpracování: investia.cz

Ani přes průměrný tříprocentní výnos od založení fondu v roce 1995 nelze Amundi dynamický fond kvůli dlouhodobě dosahovaným nízkým výnosům doporučit.

Základní informace o Amundi (Pioneer) dynamickém fondu

Obhospodařovatel fondu Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Místo obchodní registrace Česká republika
Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 409 701 9004 / 2700
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu 3. listopadu 1995
Minimální výše investice 5 000 Kč
Minimální výše následných investic 1 000 Kč
Minimální výše pravidelné investice 500 Kč
Minimální výše odkupu 3000 Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3000 Kč
Nákupní poplatek max. 4,00 %, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu 0,00 %
Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování* 2 %
ISIN CZ0008471018
Cenný papír podílový list zaknihovaný na jméno
Nominální hodnota 1 Kč

Zdroj: Amundi; zpracování: investia.cz; Poznámka: *) je již promítnut do kurzu podílového listu

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného