Analýza: Chráněný fond od GE Money

Investičním cílem chráněného fondu ze stáje GE Money je dosahovat o trochu vyšších výnosů než jaké plynou z depozit.
 

GE Money Chráněný fond má nastavenou investiční strategii na délku tří až pěti let. Během této doby chce investorovi přinést výnos, který bude vyšší než by získal vkladem do depozitních produktů. Mezi depozita řadíme například termínované vklady anebo jejich různé mutace. Čtěte také: Kdy investovat a kdy raději jen spořit?

Chráněný fond GE Money je určen pro konzervativního investora, který dokáže udržet své peníze ve fondu tři roky a déle. Banka hodnotí rizikovost fondu na sedmibodové škále číslíci tři (přičemž jednička je nejméně riziková, sedmička pak nejvíce). Minimální měsíční investovaná částka činí 300 korun. Poplatek při nákupu podílových listů činí jedno procento z investované částky. Při odprodeji podílových listů není poplatek žádný. Čtěte také: Základní pojmy při investování: výnos, riziko, volatilita

Základní údaje o chráněném fondu

Správce fondu Budapest Alapkezelő Zrt., člen skupiny Budapest Bank
ISIN HU0000705785
Typ fondu Smíšený fond
Vznik fondu 15. října 2007

Zdroj: GE Money, Zpracování: investia.cz
Údaje uvedené v tabulce jsou platné k 10. listopadu 2015

Jak fungují chráněné fondy?

Chráněné fondy spadají do otevřených podílových fondů (OPF) a jsou určitou variací na zajištěné fondy. Od OPF přejímají důraz na rychlou likviditu, od zajištěných fondů pak omezení rizika ztrát. Slabinou chráněných fondů je právě jejich ochrana před případnou ztrátou, která se přelévá do výnosů. Ty nebývají nikterak závratné. Čtěte také: Jak vyřešit dilema: Jistý výnos, nízké riziko

Princip Chráněného fond GE Money bank

GE Money Chráněný fond je rozdělen do dvou částí – do tzv. chráněné hodnoty a do dynamické části. Chráněná hodnota se skládá z nástrojů peněžního trhu a krátkodobých dluhopisů. Dynamická část pak z akcií.

Chráněná hodnota fondu je návázána na nejvyšší historicky dosažené hodnoty podílového listu a činí maximálně 90 procent. Chráněná hodnota může růst, avšak nikdy nemůže klesat. Investor má zajištěnou ochranu u 90 procent své investice, zatímco desetina se nechrání. Při opravdu smolném období může hodnota jeho investice klesnou o desetinu na 90 procent investované sumy. Avšak i s tím si správci chráněného fondu dokáží poradit. Akciová, respektive dynamická část portfolia chráněného fondu se přizpůsobije proti poklesu fondu pod chráněnou úroveň.

Výnosy Chráněného fondu od jeho založení

Rok Výnos (ztráta) v %
2007 -0,85
2008 -7,4
2009 3,58
2010 2,06
2011 -3,34
2012 3,7
2013 9,58
2014 5,61

Zdroj: GE Money, Zpracování: investia.cz
Údaje uvedené v tabulce jsou platná k 10. listopadu 2015

Z tabulky je patrné, že fond od svého založení v roce 2007 vygeneroval třikrát zápornou hodnotu. Nejlepším obdobím byl rok 2013, ve kterém došlo o zhodnocení o necelou desetinu. Od začátku svého založení činí výkonnost fondu 15,48 procenta. Čtěte také: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích

Přihlaste se k odběru novinek