reklama

Banky promění miliarda uživatelů mobilního bankovnictví

redakce dne 27. 03. 2013 - 00:00

Banky a finanční instituce čeká v nejbližších letech proměna. Bude se týkat zejména lepšího využití dat o jejich klientele.
 

Podle studie Jumpier Research by v roce 2017 mělo být na světě miliarda uživatelů mobilního bankovnictví. Tento počet lidí má pro banky důležitý význam. Přesun části agendy z bankovních poboček do kanálů přímého bankovnictví, jako je již zmíněné mobilní bankovnictví, tak i jeho internetová podoba. Přibude lidí, kteří s bankovní pobočkou téměř nepřijdou do kontaktu.

Specializované bankovní pobočky

Doba si vyžádá obchodní místa s několika bankéři oproti honosným palácům. Trendem posledních let, který bude ještě sílit, je otevírání bankovních poboček na takových místech, kde budou bankéři blíže svým klientům. Tento způsob prodeje bankovních produktů je již zřejmý i nyní. Například kiosky mBanky nebo dřívější nezdařené pokusy Volksbanky (nyní přejmenované na Sberbank CZ) v hypermarketech Kaufland. Právě pobočky v obchodech, pro které je určen termín „in-store“ nebo pobočky kavárenského typu budou patřit v budoucnu mezi nejčastější.

Bankovní pobočku kavárenského typu můžete navštívit třeba na Jungmannově náměstí v Praze, kde ji zřídila Era Poštovní spořitelna.

Banky tak budou ve svých bankovních pobočkách nabízet především nové produkty. Bankovní poradci pak budou se svými klienty probírat komplexní správu jejich financí nebo investicí. Obsluha jednotlivých „bankoproduktů“ se bude odehrávat prostřednictvím přímého bankovnictví. Pomalu končí doba, kdy jste na pobočkách bank mohli zahlédnout klienta, který vyplňoval platební příkaz k úhradě. Bankovní domy v minulosti „vyhnaly“ klienty z poboček k počítačům, aby následně zjistily, že kontakt se zákazníkem je důležitý pro sjednání finančních produktů.

Plnohodnotná vs odlehčená pobočka

Banky tak budou muset vyřešit otázku, na jaké místo se hodí zřídit plnohodnotnou pobočku anebo její odlehčenou podobu. Výhody jsou přínosné pro obě strany. Pokud banka svou pobočkovou síť zřídí dobře, může ušetřit značné náklady. Až polovina nákladů bank jde na správu poboček a filiálek.

V obchodní centrech tak mohou být odlehčené pobočky, které nabízejí produkty pro retailovou klientelu. Tento segment nejvíce klasické depozitní a úvěrové produkty. Naopak podnikatelé a firmy využijí plnohodnotnou pobočku, ve které se budou firemní bankéři zabývat financováním jejich byznysu. Tyto pobočky budou k nalezení v centrech měst, než na jejich okrajích, jako je tomu při obsazování nákupních galerií.

Dolování dat bude pokračovat

Klíčem k úspěchu a ziskům tkví v datech, které banky shromažďují o svých klientech. Část těchto dat již dokáží finanční instituce využít pro svůj prospěch, část jich leží ladem. Propojením obchodních, marketingových a produktových divizí mohou banky lépe vytěžit data a interpretovat je do informací vedoucí k vyššímu vytěžení potenciálu klientů.

Dolování dat bude pro banky, stejně jako další velké finanční i nefinanční organizace klíčový pro budoucí úspěch a udržení se na trhu.