reklama

Polovina Čechů ovládá finanční majetek v objemu 3,6 bilionu korun

redakce dne 16. 03. 2018 - 00:00

Revize průměrné sumy, kterou mají Češi uloženou v bankách, stavebních spořitelnách, penzijních a investičních společnostech.

V příspěvku Úspory lidí: Dominují vklady v bankách z roku 2012 jsme se zabývali, kolik peněz drží Češi. Tehdy činil jejich finanční majetek 2,93 bilionu korun. Podobný průzkum jsme provedli o tři roky později. Data vyšla v článku 2FP: Kde mají Češi volné peníze? digitálního magazínu 2FP, který byl určen pro finanční poradce. Magazín již nevychází. Nyní nastal opět vhodný čas zmapovat finanční bohatství Čechů.

Třetina lidí má méně než 10 tisíc korun

V České republice žilo k 30. září 2017 přesně 10 597 473 obyvatel. Od tohoto čísla budeme odvíjet veškeré informace v následujícím příspěvku. Veškerá další data budou tvořena z výzkumů a kvalifikovaných odhadů. Přesto výstupní data nezachytí přesný stav, nýbrž orientační obraz s dostatečně silnou vypovídající hodnotou.

Pět a půl milionu Čechů drží finanční majetek za 3,7 bilionu korun.

V České republice žije 10,59 milionu obyvatel. Zhruba dva miliony lidí jsou děti a mladiství do 18 let. Třetina dospělé populace (podle Člověka v tísni jde o 34 procent) má problém dát dohromady deset tisíc korun na nenadálý výdaj. A konečně poslední důležité číslo je 863 tisíc lidí, kteří jsou v exekuci. Předpokládáme, že skupina lidí mající potíže s oněmi deseti tisíc korunami se významně kryje s těmi, kteří jsou v exekuci. Jako naschvál se jeví i ta skutečnost, že polovina lidí, kteří jsou v exekuci dluží méně než deset tisíc korun.

Pět a půl milionu movitých Čechů

Počet dospělých lidí, kteří mají finanční majetek v hodnotě deseti tisíc korun a více, se tak ztenčil na 5,6 milionů osob. Z tohoto čísla je zhruba tisícovka korunových miliardářů a 27 tisíc dolarových milionářů. Díky lidem s majetkem vyšším jednoho milionu dolarů naroste průměr.

Kde máme uložený finanční majetek (v mld. Kč)

Banky, družstevní záložny2383,18

Stavební spořitelny358,9

Penzijní společnosti413,89

Investiční společnosti483,5

Celkem3639,47

Zdroj: ČNB, AKAT, AČSS, APS ČR; Zpracování a výpočet: investia.cz

Celkové číslo 3 639,47 miliardy korun uvedené v tabulce stačí vydělit počtem 5,6 milionů lidí, kteří mají podle našeho odhadu šanci na nějaký finanční majetek. Výsledné číslo 649 905 koruny není přesné. Musíme od něho odečíst finance milionářů a miliardářů.

Úspory Čechů bez milionářů a miliardářů

Při reálnějším uvažování musíme výslednou hodnotu úspor na hlavu trochu očistit. Existují dvě skupiny lidí, které nedokážeme úplně přesně extrahovat. Do první skupiny spadají cizinci žijící v Česku. Těchto lidí zřejmě nebude příliš, zato jejich příjmy budou dosahovat větších hodnot než je tomu u průměrného našince. Už jen proto, že cizinci jsou často spojováni s manažerskými posty.

Čtěte také: Milion za 25 let od 1 500 Kč měsíčně

Do druhé skupiny spadají tuzemští dolaroví milionáři a korunoví miliardáři. Abychom se dostali na realističtější čísla, budeme od celkové sumy finančního majetku odečítat 15 procent. Právě tuto částku drží tuzemští áři na bankovních vkladech. Částečně kvůli diverzifikaci, částečně i kvůli vysoké likviditě a flexibilitě po snadnějším financování podnikatelských a investorských příležitostí. Uvedené procento vychází z průzkumu Wealth Report od J&T Banky z roku 2015. Přesto ani tento průzkum není dvakrát vypovídající, neboť vychází z klientů dané banky a vzorek respondentů je lehce přes sto. Ale to nyní rovněž nebudeme řešit a posuneme se k poslednímu číslu.

Průměrný Čech nebo Češka, který s největší pravděpodobností není milionář ani miliardář, drží finanční majetek ve výši 552 419 korun.