reklama

BRIC

Za zkratkou BRIC se skrývají počáteční písmena států, které představují investiční výzvy 21. století.

BRIC = Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Od začátku letošního roku patří do skupiny rozvíjejích států i Jihoafrická republika, které patří písmeno S ve zkratce BRICS.