reklama

BRIC: Bude z Indie globální ekonomický lídr?

redakce dne 12. 10. 2021 - 00:00

Indie, respektive Indická republika, je nejlidnatější zemí světa a současně sedmou největší co se týče rozlohy. Díky své poloze a minulosti britského dominia se z Indie stává jedna z budoucích velmocí budoucnosti. K tomu ji předurčuje velký vnitřní trh a potenciál globální expanze.

Indie patří mezi rozvojové země, které v poslední době procházejí bouřlivým ekonomickým vzestupem. Oproti zbývajícím zemí skupiny BRIC, tj. Brazílii, Rusku a Číně, má Indie tu výhodu, že byla v 19. a 20. stoletím britským dominionem (závislé území podobně jako třeba kolonie nebo protektoráty). Díky tomu byl v zemi zaveden jako úřední jazyk angličtina. Indie tak těží jak z jazykových předpokladů obyvatel, tak z geografické polohy. Mnohé firmy podnikající ve Spojených státech nebo ve Velké Británii zakládají v Indii své pobočky, vývojová a call centra. Indie patří mezi největší státy, které nabízejí outsourcované služby. Čtěte také: Stručná charakteristika zemí skupiny BRIC

Indie v číslech

Jak bylo uvedeno výše, Indie má aktuálně 1,21 miliardy obyvatel. Po Číně jde o nejlidnatější zemi světa. Podle výkonu ekonomiky dosahoval v roce 2010 hrubý domácí produkt v paritě kupní síly celkově 4,06 bilionu dolarů. Po přepočtu na hlavu HDP činil 3500 amerických dolarů. Z pohledu celkového objemu HDP dosahuje Indie na páté místo, zatímco po přepočtení na obyvatele 162. příčku. Indická ekonomika narostla v minulém roce o 10,4 procenta. Pro srovnání, nejlépe dařící se zemí je Katar, který rostl o 16,3 procenta. Česká republika s růstem HDP o 2,3 procenta ve světovém měřítku dosáhla na 140. místo.

Indii žene kupředu zejména příznivá demografická skladba obyvatelstva. Přes 60 procent populace je mladších 30 let. Výkon tamní ekonomiky od roku 2005 se drží v průměru okolo sedmi procent. Ročně opustí vysoké školy přes dva miliony absolventů. Ti se podílejí na bohatnutí střední třídy a na domácí spotřebě. Ta se z 65 procent podílí na hrubém domácím produktu.

Přírodní bohatství jako základ expanze

I když se to na první pohled nezdá, Indie má velký potenciál k budoucí expanzi. Díky příhodné zeměpisné poloze a příhodnému klimatu má schopnost uživit své vlastní obyvatelstvo. To se nezmítá v hladových bouřích jako třeba lidé ve třetím světě. Kromě toho má vlastní relativně bohatá naleziště ropy a zemního plynu. Indie tak není energeticky závislá na dalších zemích. Ropu a plyn navíc vyváží. Nepatří však mezi největší světové exportéry těchto strategických komodit. Čtěte také: Jaké vlivy působí na cenu komodit?

Zemědělství je schopno nasytit bezmála 1,21 miliardy lidí. Mezi hlavní plodiny se řadí rýže, pšenice, čaj, cukrová třtina, čočka, cibule, brambory. Z průmyslových plodin se na indickém subkontinentu pěstuje bavlna, řepka, juta. Své místo má rybolov a pastevectví, zejména chov ovcí a koz.

Intenzivní zemědělství si však vybírá svou daň. Dochází tak ke zhoršování životního prostředí, které se projevuje zejména půdními erozemi, snižováním množství spodních vod a vyčerpáváním půdy. Do půdy jsou přidávány chemikálie pro zvyšování úrodnosti. Kromě toho Indii často sužují tvrdé klimatické podmínky. Vyčerpávající sucha a vedra střídají povodně a zemětřesení. Čtěte také: Čeká nás splasknutí komoditní bubliny?

Hlavní zaměření průmyslu je na zpracování potravin. Mezi další průmyslové obory patří textilní, chemický, strojírenský a farmaceutický.

Investiční příležitosti

Chcete-li investovat do indické ekonomiky, můžete využít otevřený podílový fond Parvest India. Mezi další fondy ze skupiny Parvest lze jmenovat ještě BRIC Equities. Na oba formy dohlíží společnost BNP PAM, která spadá do skupiny BNP Paribas.

Investice do indických společností nabízí i další investičních společnosti. Můžeme jmenovat například podílový fond ČSOB Akciový fond BRIC, Espa BRIC, HSBC BRIC, KBC BRIC, Templeton BRIC.

Pokud přemýšlíte o investicích do indické ekonomiky, mějte na paměti, že Indie spolu s Brazílií mají i tu výhodu, že jde o demokratické země. Zatímco Čína a Rusko podléhají totalitářským režimům, které nepřejí jak lidem, tak investicím. Čtěte také: Základní pojmy při investování: výnos, riziko, volatilita