reklama

BRICS aneb Co nabízí Jihoafrická republika investorům?

redakce dne 05. 05. 2011 - 00:00

Časy se mění. Letos v únoru přibylo ke zkratce BRIC písmeno S, které označuje South Africa tedy Jihoafrickou republiku. Tato země již delší dobu usilovala o zařazení po bok Brazílie, Ruska, Indie a Číny. Jaká je hospodářská situace v Jihoafrické republice?

V tomto příspěvku věnovanému Jihoafrické republice se budeme zabývat zejména jejími ekonomickými ukazateli a souvisejícími informacemi. Podle World Factbook serveru CIA žilo v Jihoafrické republice v loňském roce 49 milionů obyvatel, což činí z této země 25. nejlidnatější na světě. Mezi srovnatelné státy co do počtu obyvatel patří například Barma (54 milionů), Severní Korea (48,7 milionu) nebo Španělsko (46,7 milionu).

Podobně jako s populací, tak i v hrubém domácím produktu se Jihoafrická republika drží na podobné příčce. Hrubý domácí produkt za rok 2010 činil 527,5 miliardy dolarů a této nejjižnější africké zemi patří v celosvětovém srovnání 26. místo. Po přepočtení na jednoho obyvatele vygenerovala JAR 10 700 dolarů. Růst HDP byl loni tři procenta.

Silné a slabé stránky Jihoafrické republiky

Mezi silné stránky Jihoafrické republiky patří intenzivní těžba nerostných surovin. Průmysl je diverzifikovaný. Sektor služeb jakými jsou třeba telekomunikace nebo bankovnictví je poměrně rozvinutý. Naopak slabinou země jsou její obyvatelé. Plná čtvrtina (26 procent) práceschopné populace je nezaměstnaná a jedenáct procent obyvatel má chorobu AIDS. Tyto dva faktory brání v rozvoji ekonomiky a lepším využívání lidských zdrojů.

V roce 2009 dominoval dovoz nad vývozem. Zatímco export činil 36procentní podíl na hrubém domácím produktu, naopak import se podílel na HDP ze 40 procent.

Hojnost a blahobyt, ale i nedostatek

V Jihoafrické republice citelně chybí městská doprava. Mezi městy má naopak vybudovanou kvalitní infrastrukturu. Podobně silnou stránkou je výroba elektřiny. Drtivá většina výroby (90 procent) se vyrábí spalováním uhlí v tepelných elektrárnách. Zásoby uhlí jsou odhadovány zhruba na 150 let. Elektrárny jsou však staré, takže bude zapotřebí investic do modernizace provozu. Spotřeba po elektrické energii roste.

Ekonomika Jihoafrické republiky je založená na cenách komodit, které jsou hlavním vývozním artiklem. To staví tuto největší africkou ekonomiku do nezáviděníhodné pozice. Stačí, aby ceny komodit na světových burzách poklesly a JAR to může způsobit vážné potíže.

Na území Jihoafrické republiky se v množství větším než velkém vyskytují nerostné suroviny. Pokud byste hledali největší zásoby zlata, pak právě v této zemi. Rovněž zásoby dalších nerostů jako je mangan, platina a vanad jsou obrovské. Jihoafrické republice patří pátá příčka v produkci uhlí, stejně tak i druhé místo v pomyslném žebříčku vývozců této suroviny. V zemi se těží diamanty, železná ruda, chrom, nikl, uran a zemní plyn. Jedině ropa chybí a musí se dovážet.

V zemědělství je JAR soběstačná. Pěstují se zde základní plodiny jako je pšenice, kukuřice, slunečnice, cukrová třtina. V globální produkci vinné révy a výroby vína patří Jihoafrické republice sedmá příčka.

Do jakých oborů v Jihoafrické republice investovat?

Ministerstvo obchodu a průmyslu České republiky vytýčilo devět hlavních odvětví, které by mohli tuzemští podnikatelé využít pro vývoz do JAR. Pokud investujete do akcií, mohli byste se zaměřit na takové společnosti, které působí v odvětvích zpracování zemědělských produktů, chemického, farmaceutického a příbuzných průmyslů, kovozpracujícího průmyslu, důlního a těžebního průmyslu.

Příležitosti pro tuzemské podnikatele nebo investory mohou být i na poli informačních a telekomunikačních technologií, nebo v dopravě. Svůj význam má i cestovní ruch a kulturní průmysl, kterým se myslí třeba výroba uměleckých předmětů a suvenýrů či filmová tvorba apod.

Podílové fondy a akcie

Podílové fondy, které nabízejí investice do akciových společností působící v Jihoafrické republice nabízí společnosti KBC a UBS. Pro vaše investice můžete využít indexové certifikáty, které nabízejí společnosti ABN Amro, Commerzbank, Goldman Sachs, Morgan Stanley nebo Societé Genéralé. Naopak pro pasivní investice můžete využít ETF od firem BNP Paribas, Lyxor nebo Market Access. Jestliže byste chtěli nakupovat jihoafrické akcie přímo, tak je můžete koupit jak na burze v Johannesburgu, tak i v New Yorku či Londýně.