reklama

Budoucnost profesí

redakce dne 30. 09. 2022 - 00:00

Budoucí pracovní uplatnění najdou lidé v profesích, kde bude nutné projevit kreativitu a rozhodování oproti neustále se opakujícím úkonům.

Předvídání budoucnosti v libovolném oboru je nesmírně složité. Přesto je občas dobré podívat se za horizont událostí a přemýšlet, co nastane v blízké budoucnosti. Především jak se budoucnost projeví do vašeho života a s přesahem do vaší práce. Prozkoumejme, jak se promění budoucí profese.

Funkční matice plně zaměstnavatelného pracovníka zítřka bude vedle dosažení vyššího vzdělání zaměřena na měkké dovednosti platící napříč obory i profesemi.

Budoucnost profesí je založena na míře automatizace pracovních činností a profesí v české ekonomice. Pro potřeby tohoto článku jsme vycházeli ze studie společnosti Deloitte „Automatizace práce v ČR“, která se týká odhadu vývoje na pracovním trhu do roku 2033.

Připomínáme, že práce je směna času a vašich schopností za úplatu, mzdu. Pro pracovní úspěch musíte poskytovat do určité míry cenné know-how a schopnosti, abyste si udrželi zajímavou práci a zároveň atraktivní odměnu. Pakliže tuto matici nesplníte, čeká vás socioekonomický propad.

Více než profese budoucnost jsou důležité schopnosti, skill a jejich výbava (skill-set). Pakliže vám chybí, jse odhodlaní na nich zapracovat.

Dovednosti pro univerzální uplatnění

Blízká budoucnost bude patřit především těm, co zvládnou základní dovednosti, mezi které patří práce v digitálním prostředí, průběžná adaptabilita novým způsobům práce a povoláním a v neposlední řadě schopnost přinášet přidanou hodnotou s využitím automatizovaných systémů a inteligentních zařízení.

Do profesní výbavy budou patřit především měkké dovednosti jako je zvládání nejistot, zaměření na úspěch, smysl pro pestrost a otevřenost pro řešení různými pohledy, angažovanost pro danou věc. Zvýšení zaměstnanosti v budoucností spočívá ve schopnosti rozvoje vlastních silných stránek, schopnosti vlastní kontroly a sebereflexe.

Robot vs člověk

Jistě jste slyšeli, že roboti nahrazují práci člověka. Aktuálně jde o úkony, které jsou rutinní a silně automatizované. Robot poháněný umělou inteligencí zpracuje velké objemy dat, ale nezíská pro vaši firmu novou zakázku. Zlepšující se kvalita robotů, kobotů a obecně automatizace vezme práci lidem, kteří pracují v oborech, které jsou náchylné k automatizaci, nejde jen o dělníky na operátorských linkách, ale třeba i účetní nebo překladatele.

Mezi nejvíce ohrožené profese patří obsluha strojů, montéři, úředníci a zaměstnanci ve službách a prodeji. Vyšší míra ohrožení se nevyhýbá ani řemeslníkům a opravářům, střední ohrožení se týká kvalifikovaných pracovníků v zemědělství.

Nekvalifikovaní pracovníci se nacházejí na základě klasifikace CZ-ISCO (Klasifikace zaměstnání) mezi středně a vysoce ohrožené. Ohrožení znamená ztrátu pracovního místa, potažmo zánik dané profese. Nejméně ohroženi jsou specialisté a řídící pracovníci. Tolik v Česku vzývané technické a odborné pozice procházejí celou škálou ohrožení, je u nich složité jasně je zařadit do škály nejnižší, střední a nejvyšší ohrožení.

Vzdělání hraje klíčový význam. Lidé se středoškolským vzděláním mají 65procentní pravděpodobnost, že budou nahrazeni automatizací, zatímco osoby s doktorským titulem jen pětinovou. Alespoň to uvádí případová studie společnosti Deloitte.

Do roku 2030 se rovněž zvýší zájem o vysoce kvalifikovaných zaměstnanců s vyšším vzděláním (vyšší odborné, vysokoškolské, univerzitní).

Vysoce vzdělaní odborníci v oblasti vědy a techniky, obchodu a správy mají o budoucí uplatnění postaráno. Stejně jako specialisté ve výchově a vzdělávání, což jsou zejména učitele a lektoři. Nadále se udrží v popředí obory informačních a telekomunikačních služeb.

Nejžádanější dovednosti dneška

Přinášíme přehled deseti nejžádanějších dovedností, které úzce souvisejí s velkou skupinou nazvanou jako podnikavost, která znamená proaktivitu a přinášení nových nápadů včetně neotřelého pohledu. Dovednosti nejsou vázány na obor ani profesi, platí univerzálně.

Desatero klíčových dovedností

  • Umění se rozhodnout
  • Nové nápady
  • Aktivní učení
  • Učení se novým strategiím
  • Sebehodnocení a hodnocení situace
  • Řešení problémů
  • Kritické myšlení
  • Flexibilita, odolnost před stresem
  • Sociální vliv a management lidských zdrojů
  • Analýza systémů a jejich monitorování

Schopnosti a dovednosti

Aktuálně hojně poptávané schopnosti dovednosti jsou především ochota se učit nové věci, práce v týmu, selfmanagement a umění přizpůsobení se změnám. Prim hrají i digitální dovednosti, komunikace, vnímání názorů a potřeb druhých, chápání souvislostí a mezioborových vztahů. V neposlední řadě by neměla pracovníkovi budoucnosti schopnost se samostatného učení a průběžně zkoušet nové věci a opouštět ty zastaralé.

Mezi nejhůře zautomatizované úkony se týkají mezioborové znalosti, tvořivosti, schopnosti vysvětlit a kriticky hodnotit data a překlápět je do informací. Díky komplexnosti se v tomto znalostním segmentu automatizace pomalu prosazuje. Přičemž bude trvat čas, než do něho plně pronikne, jako tomu bylo třeba u jednodušších úkonů.