reklama

Časté chyby investorů

redakce dne 07. 02. 2013 - 00:00

Investoři, zejména ti drobní, dělají stále stejné chyby: časují trh, věří minulým výnosům a dlouhým investičním horizontům.
 

Retailoví investoři podléhají řadě nešvarů, které mají vliv na jejich investici. Patří mezi ně snahy o časování trhu, dále pak teze, že minulé výnosy jsou zárukou těch budoucích a bezmezně věří dlouhým investičním horizontům anebo zastávají názor, že profesionální správci aktiv mají vždy pravdu. Podívali jsme se detailněji na tyto chyby a pokusili se na ně věcně a stručně argumentovat.

Časování trhů

Kdy je nejvhodnější doba ke vstupu do investiční pozice? Na tuto otázku si lámou hlavu ostřílení investoři, ale i jejich kolegové z řad nováčků. Odpověď je jednoduchá: trhy nečasujte. Budete-li do nějaké investice vstupovat jednorázově, vždy uvažte, jestli není možné investici rozdělit do několika částí. Nejlepší však je investovat pravidelně. Alespoň se vyhnete nutkání časování a zároveň zprůměrujete hodnotu jednotlivých nákupů. Dosáhnete tak lepších cen, než kdybyste vstoupili na kapitálový trh v ten nejvíce nepříhodnější okamžik.

Minulé výnosy

Častokráte omílaná mantra začínajících investorů zní, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Přesto se plno drobných investorů dívá na zpětnou výkonnost a představují si nereálné výnosy i v době, kdy trhy jasně indikují poklesy až ztráty.

Dlouhé investiční horizonty

Při investování je nutné dodržet doporučení investiční horizonty. Různá aktiva se chovají v čase jinak. Nedodržením investičních horizontů byste mohli přijít o potenciální výnosy. Například pro investici do akcií nebo akciových podílových fondů je vhodné počítat alespoň s pětiletou dobou, po kterou budete cenné papíry držet, naopak u fondů peněžního trhu je investiční horizont stanoven na jeden rok.

Před samotným prodejem cenných papírů (akcií, dluhopisů, obligací nebo podílových listů) si propočítejte, zda budete realizovat ztrátu anebo zisk. Jestliže budete tratit, prodej si raději důkladně promyslete.

Profesionální správci aktiv

Investoři občas podléhají dojmu, že o jejich investice se musejí starat profesionální správci s vysokoškolským vzděláním. To nemusí být nutnou zárukou toho, že svěřené penze budou dobře zhodnoceny. Jestliže investujete prostřednictvím podílových fondů, budou mít s největší pravděpodobností manažeři těchto fondů dostatečné zkušenosti s řízením fondu a nákupem či prodejem aktiv. Dosažené vzdělání pak nebude tím jediným předpokladem, pro kvalitní správu fondu.