reklama

Časté chyby při psaní životopisu

Josef Janda dne 27. 10. 2010 - 08:00

Nalézt práci v okamžiku, kdy na jedno volné pracovní místo připadá třináct zájemců o práci, je náročné. Poradíme vám, jak napsat správně životopis a jakých chyb se vyvarovat.

Hledání práce s sebou nese kromě vytipovávání vhodných pracovních nabídek i zasílání vašeho životopisu a průvodního, mnohdy nazývaného motivačního, dopisu. Mějte na paměti, že z informací, které uvedete do svého životopisu a motivačního dopisu, bude vycházet personalista, který si vás pozve k přijímacímu pohovoru. Čtěte více: Nezaměstnanost: Počty nezaměstnaných a růst nových pracovních míst

Dodržte požadovanou strukturu

V dnešní době je běžné, že převažují tzv. přehledové nebo-li strukturované životopisy nad vypravovacími. Pod pojmem vypravovací životopis si můžete představit článek, ve kterém popisujete sami sebe, své vzdělání, pracovní zkušenosti a další dovednosti a znalosti.

Výhodou strukturovaných životopisů je jejich dobrá přehlednost. Délka by neměla přesahovat dvou stran formátu A4. Pokud by byla delší, snažte se umístit nejdůležitější informace na první stranu.

Ve většině případů požadují personalisté strukturovanou formu životopisů. Usnadní jim to čtení a porovnávání jednotlivých uchazečů o pracovní místo. Jestliže byste zvolili vypravovací formu, mohli byste být kvůli nesplnění požadavku vyřazení z výběrového řízení. A to by mohla být škoda, pokud byste jinak splňovali všechna kritéria.

Životopis nebo curriculum vitae?

Životopis nebo-li curriculum vitae (CV, hovorově též nazýváno jako „sívíčko“) zasíláte potenciálním zaměstnavatelům. Do životopisu nepatří žádné dlouhé litery o vašem osobním a pracovním životě. Napište ho raději strohý, snadno pochopitelný a jednoduchý. Čtěte více: Střední třída: Kdo patří do základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?

Nejčastěji se do životopisu uvádějí tyto údaje

  • základní údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště, mobil, e-mail)
  • v několika bodech popište vaši profesní kariéru
  • rovněž stručně napište o dosaženém vzdělání
  • mezi další body patří jazykové znalosti
  • dále zmiňte informace o vašich dovednostech práce s počítačem
  • neuškodí, ale zřejmě ani nepomůžou obecné informace o vašich koníčcích a zájmech
  • někteří přikládají ke svému životopisu fotografii, pokud tak učiníte, přiložte klasickou pasovou fotku

Zvažte uvedení základních údajů jako je přesné datum vašeho narození a adresy trvalého bydliště. Uvědomte si, že životopis zasíláte cizím lidem. Vhodnější je napsat jen rok narození a místo trvalého bydliště. Tedy například 1971, Plzeň.

Datum narození v životopise doporučujeme neuvádět. Bohatě stačí rok narození. Podobně je tomu i u trvání předchozích zaměstnání. Plně dostačuje měsíc a rok, den s klidným svědomím lze vypustit.

U popisování vašich pracovních zkušeností mějte na vědomí, že ne všechny zkušenosti jsou pro získání vašeho vytouženého místa nejvhodnější. Pokud jste v některé práci vydrželi sotva rok, můžete při případné otázce, proč jste odešli uvést, že vám skončila pracovní smlouva a nebyla vám prodloužena. Případně říci, že jste měli super nabídku v jiném zaměstnání, která se ale ukázala jako lichá.

Pravda nebo lež?

Pamatujte, že personalisté jsou také jenom lidé. Někteří jsou precizní, ale těch aby člověk pohledal. Zbylí lidé, kteří se za personalisty vydávají, jsou líní a relativně nepozorní. Dalo by se napsat, že jsou i hloupí, ale tak tvrdý odsudek si přece jen nezaslouží. Jestliže máte znalosti a kompetence, kterých jste nabyli ve svém mimopracovním životě, klidně je napište, jako že byli součástí nějakého vašeho zaměstnání. Personalisté si informace v drtivé většině nebudou ověřovat. Čtěte více: Co se státním zaměstnancům nelíbí na snižování odměn?

Hlavně nelžete ve dvou případech, které jsou snadno zjistitelné. První častou chybou je sdělení mylné informace o vašich jazykových schopnostech. Zde stačí, aby vám personalista položil nevinou otázku v cizím jazyce v podobě jaké je venku počasí. Není nic příjemného, než se takto nechat nachytat. Druhým případem je mylné uvádění vašeho vzdělání. Máte-li maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom, uveďte to. Jestliže jste ale vysokou školu nedokončili anebo třeba ani nezačali studovat, raději nic neuvádějte. Výjimkou jsou případy, kdy jste studium přerušili anebo školu mezitím zrušili. Nevypadá příliš dobře, když do životopisu napíšete, že jste studovali rok a půl.

Pracovitý, v kolektivu oblíbený

Nezapomeňte si také zajistit ve svém posledním zaměstnání kladné reference. Jestliže odcházíte například po vzájemné pozitivní dohodě se zaměstnavatelem anebo z důvodu nadbytečnosti, můžete získat kladné reference. Ty vám mohou napomoci k získání nového místa. Zejména v oborech, kde se všichni znají.

Častou odpovědí lidí, kteří jsou uvedeni v referencích, je univerzální odpověď, že jste pracovití a v kolektivu oblíbení. Je vhodné mít pro tyto případy sepsán dopis, který pracovník uvedený v referencích na žádost personalisty zašle. Navíc nikdo nezjistí, že jste si onen dopis sepsali sami. Jen mějte na paměti, že personalista si může velice jednoduše zjistit, kdo a kdy dopis zhotovil. Proto je vhodné, když si váš minulý šéf dopis zkopíruje do nového textového souboru a uloží si ho do svého počítače.

A protože si uvědomujeme, že v nynější době jsou dobré informace o pracovním trhu a jak se na něm uplatnit rozhodující, připravili jsme pro vás tématický miniseriál o hledání a nalezení práce.