reklama

Čechů významně ubude, co to pro nás znamená

redakce dne 06. 08. 2013 - 01:00

Podle předpovědí Českého statistického úřadu bude v Česku žít v roce 2101 pouze 7,684 milionů obyvatel. Co z toho vyplývá?
 

Český statistický úřad (ČSÚ) vytvořil na základě Sčítání lidí, domů a bytů 2011 předpověď zabývající se vývojem počtu obyvatel do konce tohoto století. Celkem byly vytvořeny tři varianty – nejhorší scénář se zabývá číslem 6,1 milionů lidí a ten nejlepší pak s 9,1 miliony obyvatel. Počet obyvatel se tak jako tak sníží. Negativní je, že budeme postupně vymírat. V predikci ČSÚ se počítá i s vlivem migrace. Ta je však silně závislá na legislativě státu, ekonomice země a rovněž i zemí, odkud budou migranti přicházet. Migrace tak bude důležitá jen do roku 2018, kdy nás bude 10,54 milionů. Po tomto datu bude počet obyvatel klesat. Respektive ani příchozí nespasí zemi od vymírání.

Střední varianta hovoří o 7,684 milionu obyvatel. S údaji z ní vyplývající budeme pracovat i v níže uvedeném textu.

Populace v roce 2101

Průměrný věk lidí bude lehce pod 50 lety, počet dětí do 15 let v populaci bude 12 procent. Osob starších 65 let bude v roce 2101 jedna třetina (34 procent). Populace oproti té dnešní zestárne. Nyní je počet dětí a mladistvých do 18 let a lidí starších 60 let zhruba vyrovnaný, tvoří okolo dvou milionů osob v každé věkové skupině.

Kladným faktorem bude dlouhověkost. Věkový průměr se zvýší na 91 let u žen a necelých 87 let u mužů.

S prodlužováním věku dožití souvisí i přibývání stoletých. Letos jich k 30. červnu žilo podle České správy sociálního zabezpečení na území země 850 osob (138 mužů, 712 žen). V roce 2101 jich bude podle ČSÚ údajně 27 145 (7 269 mužů, 19 876 žen).

Doprovodné faktory

Se snižováním počtu obyvatel a zvyšováním jejich věku se do ekonomiky a politiky promítne řada vlivů. S největší určitostí poroste věk nutný k odchodu do důchodu. Zároveň se však zkvalitní životní podmínky, takže ani zvýšený nástupní věk do penze by neměl mít drastické následky.

Důchodová politika bude mít navíc ještě i ten rys, že během následujících dekád naroste význam vlastního zajištění. I když bude počet obyvatel nižší, poměrově bude situace horší než nyní. Na jednoho penzistu bude pracovat méně lidí, než je tomu dnes.

Zvrácení trendu

Abychom přestali vymírat, bude nutné zvýšit porodnost a migraci. Obě tyto otázky jsou citlivé na celou řadu faktorů. Jestli se trend zvrátí nebo ne zjistíme časem.