reklama

Ceny akcií v roce 2010 aneb Kolik jste mohli vydělat

Josef Janda dne 06. 01. 2011 - 00:00

Spočítali jsme, kolik byste vydělali, kdybyste na začátku minulého roku koupili akcie obchodované na pražské burze a přesně po roce je prodali. Některé cenné papíry byly v minulém roce doslova zlatým dolem, jiné svým kurzem připomínaly horskou dráhu.

Na Burze cenných papírů Praha (BCPP) se loni obchodovalo s celkem 15 tituly. Dva tituly přibyly v průběhu roku. Šlo o technologickou společnosti KIT Digital a loterijní společnost Fortuna. U těchto dvou cenných papírů není možné provést srovnání, přesto v našem výčtu nechybí. Čtěte více: Jaké akcie si můžete koupit na českých burzách?

Čistě hypoteticky, kdybyste 4. ledna 2010 koupili od každého titulu umístěného v té době na pražské burze jednu akcii, vyšly by vás akcie na 17 423 korun (bez akcií Fortuny a KIT Digital). Při jejich prodeji o rok později (tj. 4. ledna 2011) byste za ně získali 19 377 korun. Vzniklý rozdíl by byl zisk a to přesně 1954 korun. V procentním vyjádření byste získali 11,217 procenta z počáteční investice. Nutno podotknout, že ze zisku byste museli odečíst 15procentní daň a poplatky vzniklé nákupem a prodejem. I přes tyto výdaje jde o atraktivní výnos. Nutno připomenout, že na průměrném spořicím účtu byste za loňský rok získali zhruba 2,5 procenta. Inflace by měla za loňský rok činit kolem 1,5 procenta. Čtěte více: Jak vytvořit akciové investiční portfolio

K výše uvedenému zisku je nutno ještě připočíst příjem z dividend. Ty vyplácely jen některé společnosti, přesto činí v čistém vyjádření přes pět procent z počáteční hodnoty našeho pomyslného akciového indexu.

Co jsou akciové indexy?

Akciové indexy jsou pomyslné koše, ve kterých jsou umístěny jednotlivé tituly obchodované na konkrétní burze. Akciový index Burzy cenných papírů Praha se jmenuje PX. V indexech jsou zastoupeny akcie podle své váhy, kterou jim tvůrce trhu (burza) přiřadila. Váha se může v průběhu času měnit. Investoři si mohou kupovat podíly v těchto indexech.

Přehled kurzů cenných papírů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha

Název cenného papíru Počáteční kurz Konečný kurz Rozdíl v Kč Rozdíl v %
AAA Auto Group 13,76 22,85 9,09 166,06
Fortuna   102,50    
CETV 455,00 399,00 -56,00 87,69
ČEZ 886,20 820,10 -66,10 92,54
ECM 309,00 92,18 -216,82 29,83
Erste Bank Group 696,50 902,00 205,50 129,50
KIT Digital   315,50    
Komerční banka 3 915,00 4 420,00 505,00 112,89
New World Resources 171,20 302,00 130,80 176,40
ORCO 168,24 178,96 10,72 106,37
Pegas Nonwowens 440,00 472,80 32,80 107,45
Philip Morris 8 840,00 10 200,00 1360,00 115,38
Telefónika 02 429,00 383,90 -45,10 89,48
Unipetrol 140,50 196,00 55,50 139,50
Vienna Insurance Group 959,00 988,00 29,00 103,02

Zdroj: BCPP; Výpočet: investia.cz

Jak je z tabulky patrné, žádný z cenných papírů v průběhu loňského roku nezdvojnásobil svou hodnotu. Nejlépe si přitom vedly akcie společností New World Resources (NWR), které během roku posílily o 76 procent a akcie AAA Auto Group s nárůstem o 66 procent. Vůbec se nedařilo developerské společnosti ECM, jejichž ceny akcií se propadly o 70 procent. Trochu překvapila energetická společnost ČEZ jejíž akcie ztratily na své hodnotě osm procent. Podobný pokles potkal i dalšího předpokládaného lídra roku 2011 a to Telefoniku, která ztratila lehce přes deset procent své hodnoty. Čtěte více: Evropské energetické společnosti ztrácejí na hodnotě

Srovnání akcií dividendových společností

Zajímavější než výše uvedené srovnání je provést rozbor, kolik jste mohli vydělat peněz, kdybyste koupili jen ty cenné papíry, ze kterých plyne dividenda. Abychom se oprostili od kurzových rozdílů, budou uvedeny jen ty tituly, jenž vyplácejí dividendu v korunách. Takto z tohoto výčtu vypadávají akcie společností Erste Bank Group, New World Resources, Pegas Nonwovens a Vienna Insurance Group. Čtěte více: Dividendy v roce 2011: Čtyři tipy na dobrý výnos

Zbyly tak čtyři cenné papíry společností ČEZ, Komerční banka, Philip Morris a Telefónika 02. Sečtená hrubá dividenda těchto firem, která byla vyplácená v loňském roce za rok 2009, činila 1043 korun. Po odečtení 15procentní daně byl čistý výnos 886,55 korun. Jestliže budeme vycházet z počáteční investice všech výše uvedených korunových dividendových akcií, která byla ke 4. lednu minulého roku 14 070,20 koruny, dostaneme čistý výnos 6,30 procenta. Čtěte více: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích

Přehled společností, které vyplácely v roce 2010 dividendu v korunách

Název cenného papíru Počáteční kurz Konečný kurz Dividenda v Kč
ČEZ 886,20 820,10 53,00
Komerční banka 3 915,00 4 420,00 170,00
Philip Morris 8 840,00 10 200,00 780,00
Telefónika 02 429,00 383,90 40,00

Zdroj: BCPP, Výpočet: investia.cz

A na závěr jednu důležitou, leč stokrát omílanou poučku. Minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí. Tohle mějte prosím při vašem investování na paměti. Neplatí to jen pro akcie, ale i pro nákupy podílových listů, investičních certifikátů, dluhopisů, investování do komodit nebo třeba měnovými spekulacemi. Čtěte více: Věčné dilema: Akcie nebo fondy?