reklama

Čerpání renty

redakce dne 03. 09. 2013 - 01:00

Víte, jak naložíte s finanční rezervou, kterou jste během života vytvářeli? Na čerpání renty proto jděte s námořnickou rozvahou.
 

Jednoho dne se dostanete do bodu, kdy si budete chtít začít užívat peníze, které jste celý život hromadili na své stáří. Jak je začít čerpat? Ještě předtím, než si jich začnete užívat, přemýšlejte. Peníze mají jednu negativní vlastnost. Rozkutálí se velice snadno. Těžko je pak budete dávat dohromady. Ve stáří nebudete mít tolik možností a sil. Čtěte také: Těžký život začínajícího rentiéra: Výpočty, propočty a ještě jednou počty

Renta nebo jednorázový výdaj?

Naakumulované finanční prostředky můžete použít jednorázově. Třeba tím, že si za ně pořídíte nové bydlení anebo investujete do toho stávajícího. Jestliže vás tato myšlenka nenapadla zčista jasna a nejde tak o impulsivní rozhodnutí, můžete se připravit zavčasu i na mimořádné výdaje spojené s investicemi do reality anebo její nákup.

Definice renty

Renta je pravidelný a stálý příjem, který nepochází z platby za zboží, práci apod. Původně renta vyjadřovala příjem z nemovitého majetku. V současnosti jde spíše o výnosy z kapitálu a uspořených peněz.

Dále budeme rentu vnímat jako výnosy z kapitálu, který jste během života akumulovali a ve stáří si chcete užívat plody tohoto celoživotního snažení.

Jak čerpat jistinu

Jistina je pro rentu pocházející z kapitálu jako voda pro mlýnské kolo. Čerpání jistiny můžete provést několika způsoby. Buďto využijete efektu zhodnocení a budete čerpat jen tolik, kolik vám jistina vygenerovala navíc. Druhou možností je využít zhodnocení a zároveň čerpat pevně danou část. Mezi další možnost patří čerpání jen takového výnosu, který předtím pokryl inflaci a související náklady na správu jistiny.

Klíčem pro dlouhodobé pobírání renty je jistina. Jestliže se bude ztenčovat, bude klesat i výše renty. Aby se toho rentiér vyvaroval, měl by dodržet několik základních tezí.

Nečerpejte samotnou jistinu

Představme si, že vlastníte sto jednotek kapitálu. Budete-li každoročně čerpat desetinu, za deset let snížíte jistinu na nulu. Proto je vhodné, abyste nečerpali samotnou jistinu.

Rentu tvoří výnosy

Druhým východiskem je, že renta bude tvořena pouze výnosy z jistiny. Tento způsob je nejideálnější. Prakticky nelze jistinu vyčerpat, pakliže bude renta nižší než výnosy anebo ty budou stejné. Čtěte také: Zhodnocení peněz: Banky, fondy nebo podnikání?

Nečerpejte rentu za každou cenu

V některých situacích nebývá od věci odložit čerpání renty. Jde o takové případy, kdy by renta zbytečně odčerpala část hodnoty jistiny. Případně výnosy pokryjí náklady, avšak nevygenerují žádnou přidanou hodnotu.

Toto je teoretické shrnutí východisek, jak přistupovat k rentě. Praktické ukázky přineseme v jednom z dalších článků o rentě.