reklama

Červnová nabídka akciových podílových fondů

redakce dne 16. 06. 2011 - 00:00

Hned dvě banky připravily pro své klienty zajímavé příležitosti pro fondové investování. Zatímco Komerční banka zahájila prodej jednoho podílového fondu, ČSOB přichystala pro drobné investory fondů rovnou několik.

Investování do otevřených podílových fondů je vhodné zejména pro malé investory, kteří si mohou dovolit investice ve výši několika tisíc korun měsíčně. Jestliže máte k dispozici alespoň deset tisíc korun a více, můžete vyzkoušet investovat do akcií.

Podílový fond KB Absolutních výnosů

Pro krátkodobé investice je určen otevřený podílový fond Komerční banky nazvaný KB Absolutních výnosů. Banka investorům slibuje, že získají výnos na úrovni spořicích účtů a termínovaných vkladů. Doporučený investiční horizont se pohybuje od 12 do 18 měsíců. Cílem fondu je dosažení roční zhodnocení 1,5 procenta.

„Vycházíme vstříc poptávce široké investorské veřejnosti po atraktivním krátkodobém investičním řešení. Mezi nesporné výhody fondu patří nejen nízké riziko investice,“ řekl Radko Belada, vedoucí marketingu pro retailové bankovnictví Komerční banky.

Fond KB Absolutních výnosů není garantovaným fondem, ale fondem fondů. To znamená, že nakupuje podílové listy jiných podílových fondů. Poplatková struktura je tvořena poplatkem při nákupu a správcovským poplatkem. Zatímco poplatek při nákupu je 0,5 procenta, správcovský poplatek činí 0,4 procenta z celé obhospodařované částky.

Podle informací Komerční banky je podílový fond KB Absolutních výnosů zaměřen na širokou škálu aktiv a není omezen na jednu investiční strategii, jako je tomu u běžných fondů. Jde tak, alespoň dle tiskové zprávy, kterou banka vydala při uvedení fondu do distribuční sítě, o ojedinělý fond v tuzemsku.

Nabídka podílových fondů v režii ČSOB

Československá obchodní banka připravila na červen nabídku čtyř akciových podílových fondů. Investoři mohou investovat své peníze do fondu zaměřeného na skupinu zemí BRIC. Rovněž mohou investovat i prostřednictvím akciových fondů, které jsou tématicky zaměřeny na některou z evropských zemí. V červnové nabídce můžete participovat na kapitálových trzích Belgie, Německa a Nizozemí.

„Záleží-li vám primárně na výnosovém potenciálu a rozumíte obecně investičním rizikům, měli byste sáhnout po BRIC,“ sdělil Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti. Podle něho jde o vysokou růstovou dynamiku, kterou sektor zemí BRIC vykazuje. Dalším důvodem je, že země skupiny BRIC obsahují veškeré investiční příležitosti, které mohou kapitálové trhy nabídnout. „Jsou zde zastoupeny investice do komodit v Rusku, rozvoj technologií v Indii, sílící ekonomika Číny a všestranná ekonomika Brazílie se značným potenciálem v oblasti surovin,“ dodal Barta.

Global Partners ČSOB BRIC šampióni 1

Otevřený podílový fond Global Partners ČSOB BRIC šampióni 1 je zaměřen na investiční horizont v délce pěti až sedmi let. Výnosy mohou být takřka neomezené, stejně jako ztráty. Fond nakupuje akcie 20 společností, které působí v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína). Mezi nejvíce zastoupené akcie ve fondu patří China Mobile, což je největší mobilní operátor na světě, který sídlí v Číně. Dalším významným titulem v portfoliu fondu Global Partners ČSOB BRIC šampióni 1 je francouzská společnost Total SA, která se zabývá těžbou, zpracováním, distribucí a prodejem ropy.

Struktura podílového fondu Global Partners ČSOB BRIC šampióni 1 vám dává možnost plně se účastnit na výnosu podkladového aktiva s možností dosažení neomezeného maximálního výnosu. Jestliže dojde k poklesu nejvýše do 30 procent z výchozí hodnoty podkladového aktiva, zafunguje při splatnosti fondu zafunguje stoprocentní ochrana vámi vložené investice. Pokud je dosažena vyšší ztráta, nese ji plně investor. Tento pokles je dále snížen o 30 procent (pokud koš poklesne ke splatnosti o 40 procent, ztráta investora je zde 10 procent).

KBC Multi Track Germany/Belgium/Netherladns

Zbylé tři fondy ze skupiny KBC nazvané jako KBC Multi Track spojuje to, že jde o akciové fondy vedené v eurech. Všechny fondy kopírují své národní akciové indexy. V Německu jde o DAX 30, v Belgii o BEL-20 a v Nizozemsku pak o AEX.

Německé hospodářství je považováno za evropského ekonomického tahouna, který ovlivňuje národní ekonomiky ostatních evropských zemí. Významně ovlivňuje například tuzemské hospodářství.