reklama

Češi loni investovali do podílových fondů necelých 13 miliard

Josef Švejda dne 11. 02. 2011 - 00:00

Češi za celý rok 2010 poslali do otevřených podílových fondů částku 12,95 miliardy korun. Fondy tak spravují aktiva ve výši 247,47 miliard korun. Alespoň to vyplývá z výroční zprávy Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR).

V minulém roce poslali Češi, podle AKAT ČR, do otevřených podílových fondů o 5,52 procenta více peněz, než v roce 2009. Vzhledem k tomu, že v České republice působí kromě tuzemských fondů i fondy zahraniční, je členění následující. Majetek zahraničních fondů vzrostl loni o 7,74 miliardy korun. Hodnota domácích fondů vzrostla o 5,2 miliardy korun. Pokles aktiv zaznamenaly fondy, které se zaměřují na peněžní trh a zajištěné fondy. Růst aktiv byl zaznamenán u dluhopisových, akciových, nemotivostních a smíšených fondů a fondů fondů. Loňský rok přál nejvíce dluhopisovým fondům. Investoři do nich poslali 12,1 miliardy korun. Úbytek investic zaznamenaly fondy peněžního fondu, jenž ztratily 9,2 miliardy korun. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Přehled aktiv jednotlivých typů otevřených podílových fondů

Typ fondu Celkem k 31. 12. 2010 Celkem k 31. 12. 2009 Roční změna v Kč (a v %)
Fondy peněžního trhu 68 547 402 488 Kč 68 547 402 488 Kč 68 547 402 488 Kč
Zajištěné fondy 55 123 736 153 Kč 61 641 595 684 Kč -6 517 859 531 Kč (-10,57 %)
Akciové fondy 41 421 731 077 Kč 33 483 407 587 Kč 7 938 323 490 Kč (23,71 %)
Dluhopisové fondy 32 664 803 784 Kč 20 545 066 115 Kč 12 119 737 669 Kč (58,99 %)
Fondy smíšené 32 053 482 903 Kč 26 740 090 237 Kč 5 313 392 666 Kč (19,87 %)
Fondy fondů 15 637 230 224 Kč 13 011 029 434 Kč 2 626 200 789 Kč (20,18 %)
Fondy nemovitostní 2 019 290 115 Kč 1 328 980 497 Kč 690 309 618 Kč (51,94 %)
Celkem 247 467 676 744 Kč 234 520 933 770 Kč 12 946 742 974 Kč (5,52 %)

Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky

Výše uvedená tabulka zachycuje držená aktiva ve fondech, které patří členům pro Asociaci pro kapitálový trh. Asociace má navíc většinový podíl na českém trhu. Čtěte více: Věčné dilema: Akcie nebo fondy?

Pětka největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů spravuje 212,14 miliard korun. Sumu okolo 205 miliard korun obhospodařují v Česku penzijní fondy.

Do první pětky největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních otevřených podílových fondů patří skupina Československé obchodní banky, která spravuje 75,70 miliardy korun. V těsném závěsu dotahuje objem spravovaných aktiv skupina České spořitelny se 72,58 miliardami korun. Komerční banka v rámci celé své bankovní skupiny obhospodařuje 34,55 miliardy korun. Finanční skupina ING má v držení 16,29 miliardy korun a UniCreditGroup dalších 13,02 miliardy korun. Čtěte více: Kolik peněz můžete vydělat s 30letým investičním horizontem?

Objemy aktiv v domácích a zahraničních fondech

Jak bylo zmíněno výše, otevřené podílové fondy, které u nás fungují, zprostředkovávají investice do domácích a zahraničních fondů. Objem peněžních prostředků v zahraničních fondech byl k 31. prosinci 2010 ve výši 125 miliardy korun. Domácí fondy ke stejnému datu spravovaly o necelé tři miliardy korun méně a to 122,3 miliardy korun.

Objem spravovaných peněžních prostředků v domácích a zahraničních fondech

Typ fondu Domácí fondy Zahraniční fondy Celkem
Fondy peněžního trhu 43 438 052 370 Kč 25 109 350 118 Kč 68 547 402 488 Kč
Zajištěné fondy 6 031 337 986 Kč 49 092 398 167 Kč 55 123 736 153 Kč
Akciové fondy 15 193 128 748 Kč 26 228 602 328 Kč 41 421 731 077 Kč
Dluhopisové fondy 17 902 119 949 Kč 14 762 683 834 Kč 32 664 803 784 Kč
Fondy smíšené 22 850 471 903 Kč 9 203 011 001 Kč 32 053 482 903 Kč
Fondy fondů 15 015 677 098 Kč 621 553 125 Kč 15 637 230 224 Kč
Fondy nemovitostní 1 941 596 430 Kč 77 693 686 Kč 2 019 290 115 Kč
Celkem 122 372 384 484 Kč 125 095 292 259 Kč 247 467 676 744 Kč

Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky

Celkový objem aktiv, které spravují tuzemští správci aktiv v České republice, bylo k posledním loňskému dni 796,44 miliardy korun. Majetek správců, kteří se nazývají jako asset management, loni vzrostl o 43,195 miliardy korun z předloňských 753,24 miliardy korun. Největším správcem aktiv v zemi je tak skupina Generali PPF AM/ČP Invest, jenž drží 202,987 miliardy korun. Do tohoto objemu se započítávají jak investice do zahraničních a domácích podílových fondů, tak i další cenné papíry, jako jsou třeba akcie, dluhopisy a další investiční nástroje. Čtěte více: Kam se dá investovat jeden tisíc korun měsíčně?

Nárůst majetku fondů by měl podle nastalého trendu pokračovat i v letošním roce. Kolik však pošlou drobní investoři do otevřených podílových fondů se dozvíme zřejmě za rok touto dobou.