reklama

Češi mají podprůměrné znalosti v oblasti pojištění

redakce dne 22. 02. 2013 - 00:00

Nedávný průzkum znalosti pojistných produktů opět potvrdil, že Češi jsou na tom opravdu na štíru.
 

Životní pojištění, havarijní pojištění, pojistná hodnota, pojistný limit nebo obmyšlená osoba. To je jen několik pojmů, které se lidem v Česku pletou. Přinášíme výsledky průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP), které jsou zajímavou sondou do života lidí a jejich vztahu k pojištění.

Jak se testovalo?

Základem průzkumu byl test pojistné gramotnosti, ve kterém se testovala znalost základních termínů. Pouze pět procent testovaných osob uspělo na jedničku. Klasifikace odpovídala té školní. Průměrný výsledek všech účastníků byl tři mínus. Mohla být horší, ale když uvážíme, že neznalost má přímý vliv na peníze, které do pojištění vynakládáme, respektive z něho můžeme získat, je to opravdu nelichotivé hodnocení.

Průzkum zveřejněný Českou asociací pojišťoven byl proveden na konci roku 2012. Zúčastnilo se ho 1017 Čechů. Reprezentativní vzorek populace ve věkové skupině 18 až 50 let byl rozdělen podle pohlaví, věku, regionu a velikosti místa bydliště. Lidé v testu odpovídali na celkem 79 otázek. Zjišťování probíhala prostřednictvím on-line dotazníků.

Štěpné linie: Ženy vs muži, Staří vs mladí

V testu se projevil propastný genderový rozdíl. Zatímco na jedničku či dvojku prospělo 34 procent mužů, stejnou známku, tedy výborně a chvalitebně, by získala jen pětina žen. Z hlediska věku účastníků testu dopadli nejhůře mladí lidé. Polovina z nich prokázala, že jejich znalosti jsou dostatečné až nedostatečné. Naopak lidé starší 40 let a s příjmy nad 20 tisíc korun, což odpovídá průměrné měsíční mzdě, vykazovali nejlepší znalosti. Věk a vyšší příjmy vykazují zkušenějšího a z hlediska příjmu i kvalifikovanějšího člověka. Naproti tomu je zcela logické, že nejmladší účastníci měli největší pravděpodobnost na to, aby v testu pohořeli.

Životní pojištění a jeho pasti

Znalost termínů a vztahů v oblasti životního pojištění znala pouze čtvrtina dotázaných. Podivně zní tvrzení 80 procent účastníků písemného testu, kteří si myslí, že si správně vybrali životní pojištění. Z tohoto čísla znají necelé tři pětiny (58 procent) rozdíl mezi životním pojištěním s investiční složkou a spořením. Často si lidé pletou termíny jako je pojistná hodnota a pojistná částka. Polovina účastníků testu nezná rozdíl mezi investičním a kapitálovým životním pojištěním.

Autopojištění je velkou neznámou

I přes silnou automobilizaci Čechů nezná parametry svého povinného ručení 40 procent dotázaných. Už jen třeba znalost výše pojistných limitů by měla být pro každého řidiče základní povinností.

Cestovní pojištění známe

Naopak v problematice cestovního pojištění se umí orientovat 91 procent dotazovaných, kteří cestují do zahraničí. Pouze třetina respondentů si myslí, že jim pro výjezdy do ciziny stačí Evropský průkaz zdravotního pojištění (tzv. EHIC).

Záměna povinného ručení a pojištění odpovědnosti

Velké rozdíly ve znalostech jsou i v ostatních typech pojištění, zejména v jejich kombinacích.

Například 61 procent dotázaných si myslí, že pojištění občanské odpovědnosti kryje nehody případné škody způsobené jízdou na kole.

Necelá třetina (27 procent) se domnívá, že jim toto pojištění bude krýt ztrátu klíčů, dokladů nebo platební karty. V šetření se dokonce objevila položka, že 58 procent respondentů si myslí, že vzniklá škoda, kdy při parkování automobilu nabourají cizí vozidlo, bude hrazena opět z pojistky občanské odpovědnosti.

V majetkových pojištěních se lidé vyznají

Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti dokáže od sebe rozlišit 88 procent lidí. Orientace v základních pojmech je na dobré úrovni. Horší to je ze statistik hrazeného pojistného, ve kterých se dá vysledovat nelichotivý obraz toho, že lidé svůj majetek mají podpojištěný. To znamená, že pojistné částky jsou nižší, než kolik činí hodnota pojištěného majetku. Necelá polovina (49 procent) upravuje pojistnou smlouvu podle vývoje aktuální hodnoty jejich majetku.