Časté chyby při provozování vykřičeného domu

Výčet nejčastějších větších i menších hříchů společnic a manažerů, kteří podnikají ve světě červených luceren.
 

Oblíbené téma podnikání červených luceren rozšiřujeme o další díl. Tentokráte se zaměřujeme na hlavní výčet chyb, kterých se dopouštějí provozovatelé zařízení s potěšením. Veškeré hříchy popisované v tomto příspěvku pocházejí z rešerší spotřebitelských diskusních fór, která jsou volně přístupná. Na nich si „norníci“, jak se muži chodící za prostitutkami označují, sdělují své zážitky s jednotlivými společnicemi i samotnými podniky. Vybrali jsme několik hříchů, se kterými se lze zřejmě nejčastěji setkat.

Malé ručníky

Malé ručníky představují dlouhodobý problém i v jinak zavedených a dobře šlapajících podnicích. Na nedostatečně velké osušky norníci pravidelně žehrají. Jde o nejrozšířenější výtku, která je nastěstí ještě v toleranci a nehrozí kvůli ní odliv sexuchtivých hostů do jiného zařízení.

Špatný timing

Nevhodný timing je často slabinou privátů, u kterých platí odlišný byznys model než v nočních klubech. Slečny pracující na privátu nevyladí příchody a odchody klientů, kteří musejí čekat na okamžik, kdy předchozí „norník“ odejde. Dochází tak k prodlevám, kde část mužů čeká před zařízením. Noční můrou některých uživatelů těchto služeb je potkání se s jiným uživatelem v privátu nebo na chodbě či ve výtahu.

Pasivní svlečna

Noční můrou uživatelů služeb kněžek lásky je pasivní svlečna. Existují společnice, které vůči platícímu klientovi nevyvíjejí žádnou aktivitu a jen trpně přečkají předem daný čas. Nejen že tímto chováním přicházejí o budoucí kšefty, nespokojený klient je může pomluvit na diskusních fórech. Jestliže se na jednu slečnu či podnik nashromáždí více výtek, může to mí pro všechny zúčastněné fatální následky spojené s ukončením podnikatelského projektu a pracným rozjížděním nového.

Falešné fotky

Část svlečen a jejich manažerů, jak se v nornické hantýrce nazývají kuplíři a kuplířky, neboť bývalé nevěstky často bývají provozovatelkami hanbinců, používají při nahánění kunčaftů fotografie. Na nich mnohdy nemusejí být dívky, které v zařízení pro sdílení lásky pracují. Často jsou fotky upravené ve Photoshopu a to v množství větším než malém. Poslední sortou tohoto nešvaru jsou fotografie slečen z minulosti. Obrázky štíhlých krasotinek tak může vystřídat šok ze ztloustlé děvy, jenž v průběhu času přibrala na váze.

Nedodržování času

Častým prohřeškem je nedodržování času, za který klient zaplatí. Obecný úzus praví, že čas se počítá od příchodu dívky na pokoj. Před tímto aktem vesměs probíhá komunikace s klientem, domlouvou nad poskytnutím služeb a jejich úhradou. Následuje individuální nebo společná sprcha. Poté probíhají aktivity, které jsou účelem setkání. Následně opět sprcha a odchod. Do času tak počítá pouze společně strávený čas. Výjimku tvoří situace, kdy jde klient do koupelny spolu s prostitutkou. Některé kurtizány podvádějí zákazníky tak, že čas počítají v okamžiku vstupu do podniku. Hodina se tak může velice rychle smrštit na 30 nebo 35 minut. Zbytek času klient platí za sprchování sebe a dívky. Vrcholem arogantnosti je, když se lehká děva sprchuje dvakrát – před i po milostných aktivitách a ještě počítá čas od příchodu.

Vyřizování zakázek

Nic nedokáže rozbít důvěrnou atmosféru, ve které si zákazník dopřává potěšení u povolné ženštiny lehčích mravů, jako to, když si začne vyřizovat přímo na pokoji nebo dokonce v loži objednávku na další „práci“.

Zapáchající slečna

Ani neustálé sprchování slečen nemusí zabránit tomu, že zapáchá. Někdy je to dáno fingováním očisty, jindy je problém hlubší povahy a může jít o náběh nějakých zdravotních komplikací a nemocí. Nepříjemné rovněž je, když ze slečny táhne alkohol a tabákové výrobky. Z nornických diskusí vyplývá, že určitou „lahůdkou“ je opilá anebo zfetovaná společnice. Před samotným sexuálním aktem je proto vhodné si slečnu prohlédnout nahou, neboť i zevní prohlídka může mnohé napovědět o jejím zdravotním stavu. Zkušení norníci hledají například vpichy od injekčních jehel nebo vizuální příznaky pohlavních nemocí.

Pohlavní nemoci

Snad největším hříchem, který se line světem červených luceren, jsou pohlavní nemoci. Odejít z vykřičeného domu s pocitem hezkého zážitku nejvíce kazí právě obava před pohlavními chorobami. Dodržování zásad pánské ochrany je základem pro snížení rizika nechtěných pohlavních nemocí, kterým jednoznačně dominuje syndrom selhání imunity v podobě nemoci AIDS.

Vyvarováním se těchto základních chyb může průměrnou svlečnu posunout i před její atraktivní kolegyni, která některé zásady obecného úzu neplní. Dobrý dojem neudělá ani navoněná umytá žena vybavená dostatečně velkými ručníky. Důležité je určité souznění mezí ní a klientem. Ale o tom zase někdy jindy.

Přihlaste se k odběru novinek