reklama

Časté chyby žen ohledně důchodů

redakce dne 09. 08. 2012 - 01:00

Ženy jsou více než muži ohroženy nižšími starobními důchody. Některé mýty mohou mít v budoucnu fatální důsledky.
 

Ženy si často myslí, že se o ně stát postará. Očekávají to zejména tehdy, když se věnovaly rodině anebo ošetřovaly nemohoucího člena rodiny. Smutnou kapitolu představují ženy, které se na stáří nikterak nezajišťovaly a očekávaly, že je zajistí jejich partner. Těchto několik důvodů je přivede tvrdě na krutou realitu. Prožijí důchod od výplaty penze k výplatě.

Pojišťovna Allianz sestavila žebříček deseti nejčastějších omylů ohledně žen a důchodů. Některé případy hraničí s bludnými představami o důchodovém systému. Přinášíme vám některé z nich.

Rozvodovost ohrožuje ženy

Vysoká čísla rozvodovosti jsou alarmující. I přesto se najde dostatek žen, které zastávají stanovisko, že je na penzi zajistí jejich solidně vydělávající muž. Jenže se mohou přepočítat. Jestliže se manželé rozvedou ve vyšším věku, řekněme okolo 55. roku života, ženám se již nepodaří naspořit si dostatečně velkou finanční rezervu.

Výchova dětí a svízelný návrat do práce

Řada žen zastává názor, že výchova dětí bude při výpočtu výše důchodu zohledněná. Do důchodu půjdou tyto ženy sice dříve, zato se jim sníží potřebná délka placení pojistného. Stačí použít jednoduchý příklad.

Předpokládejme, že vrstevníci v podání ženy a muže mají stejné vzdělání, výši platu a délku praxe. Zatímco muž bude hradit pojistné 40 let, žena vychovala jedno dítě bude hradit pojistné jen 37 let. Důchod se počítá podle počtu let odváděného pojistného. Čím delší je tato doba, tím je důchod vyšší. Podobná analogie platí i tehdy, bude-li si žena poctivě odkládat část svých příjmů na penzi. Při použití stejného modelu bude mít o tři roky méně času na to, našetřit si dostatek peněz.

A to jsme nevzali dřívější ochod na penzi pro ženy narozené před rokem 1977, jež vychovaly alespoň jednoho potomka.

Rodičovská dovolená je pro řadu žen i křest ohněm z toho důvodu, že je čeká náročný návrat do práce. Zvláště pro ty ženy, které se pokoušely dělat kariéru, kterým kvůli jejich mateřství trochu „ujel vlak“.

Péče o nemohoucí členy rodiny

Rizikovým faktorem z pohledu penzí je i péče o staré či nemohoucí rodiče. I když jde o záslužnou věc, není v současnosti státem doceněna. Zejména z pohledu výpadku příjmů a tím pádem i snížení doby, po kterou byla žena pojištěna.

Toto jsou jen některé důvody, které mohou potkat především slabší pohlaví. Mezi další důvody, jenž jsou platné jak pro ženy, tak pro muže lze zmínit třeba špatně placené zaměstnání a brigády, případně lhostejnost nad budoucností.