reklama

Kolik lidí pobíralo v roce 2018 v Česku důchod?

redakce dne 09. 04. 2019 - 00:00

eská správa sociálního zabezpečení posílá každý měsíc důchody – starobní, invalidní a pozůstalostní. I nadále platí, že důchodů je více než jejich pobíratelů.

Celkem 2 296 973 lidí v Česku pobíralo jeden a více důchodů. ČSSZ jich celkově vyplatila 3 506 002 důchodů. Některý z důchodů pobíralo 2 896 973 příjemců, přičemž bylo žen 1 713 384 a mužů 1 183 589. Uvedená čísla se vztahují k 31. prosinci 2018.

Starobní důchod pobíralo 2 410 080 lidí, přičemž 630 896 osob pobírali předčasný starobní důchod. Příjemců mužů starobního důchodu bylo 947 979, přičemž z nich pobíralo 270 095 předčasný penzi. Žen pobírající starobní důchod bylo 1 462 101, z toho předčasný důchod z nich získalo 360 801.

Invalidní důchod v některém ze tří stupňů pobíralo na 421 487 osob, z něhož bylo 211 684 mužů a 209 803 žen.

Výplata pozůstalostních důchodů, které se označují i jako důchod vdovský, vdovecký a sirotčí, směřovala k celkem 674 435 lidí, z toho bylo 117 220 mužů a 557 215 žen.