reklama

O kolik mají muži vyšší důchod než ženy?

redakce dne 14. 02. 2019 - 00:00

Muži mají v průměru vyšší důchod o 2 402 korun než ženy. Údaje vychází ze statistik důchodů České správy sociálního zabezpečení a vztahují se k 31. prosinci 2018. Průměrný důchod, který pobírají muž, činil 13 683 Kč, ženy pobíraly průměrnou penzi ve výši 11 281 korun. Průměrná penze bez rozdílu pohlaví příjemce, v důchodových statistikách označovaný jako unisex důchod, byl 12 418 korun.

V Česku existuje ve vyplácených penzích relativně velká rovnost. Průměrný starobní důchod a vyšší získává polovina seniorů. Rozdíly mezi důchody mužů a žen vychází z nerovných šancí obou pohlaví a zároveň i předpokládané doby dožití.