reklama

Co čeká nováčka v AWD Česká republika?

redakce dne 01. 12. 2011 - 00:00

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti AWD Česká republika.

Jan Kebza, HR Manager finančně-poradenské společnosti AWD Česká republika odpovídal na otázky, jak to chodí v této firmě, když do ní vstoupí nováček.

Jaká kritéria musí splnit zájemce o práci finančního poradce?

Stejná jako na ostatních obchodně – odborných pozicích. Důležité jsou komunikační schopnosti, obchodní dovednosti i zkušenosti, schopnost plynule vstřebávat odborné informace a prakticky je používat. Proto jako standardní metodu výběru používáme semistrukturované behaviorální interview. To nám pomáhá zaměřit se na zmíněná kritéria a díky tomu velmi efektivně srovnávat kvalitu uchazečů. A vybrat ty nejlepší.

Jak dlouho probíhá školení a výcvik nováčka, než může poprvé jednat s klientem?

Obchodní zapracování je poměrně rychlé. Již během prvního měsíce naši noví pracovníci realizují první schůzky s klienty. Jejich náplní je výhradně získání analytických dat, ze kterých vycházíme při tvorbě finančních optimalizací. Odborné zapracování je výrazně delší. Chceme dát naši lidem čas všechny informace adekvátně vstřebat a díky tomu lépe prakticky využít.Proto odbornou část práce nových poradců po první 4-6 měsíců suplují analytici. Na druhé schůzky, na kterých je klientům představováno odborné řešení jejich financí, potom nové pracovníky doprovází buďto jejich nadřízený manažer, nebo zkušený poradce, případně i zkušený analytik.

Má nováček během zaškolování nárok na nějaký minimální příjem?

Příjem našich nováčků během zapracování bych rozhodně neoznačil jako minimální. Jejich odměna obvykle překračuje průměr v ČR. Jedná se o garantovanou odměnu která nám pomáhá překlenout období mezi nástupem do AWD a naběhnutím odměn za proplacenou obchodní produkci.

Po jaké době, respektive po splnění jakých kritérií, se z nováčka stává finanční poradce?

Výsledky práce našich nováčků jsou již od počátku na velmi vysoké úrovni díky úzké spolupráci s přímým nadřízeným a přiděleným analytikem. O samostatnosti se dá hovořit po čtyřech až šesti měsících, i tam je ale občas potřeba odbornou znalost doplnit. A analytici jsou vždy připraveni tak učinit.

Nováčci a finanční poradenství

Přečtěte si ústřední článek Co čeká nováčka ve finančním poradenství. Formou samostatných příspěvků přikládáme i odpovědi jednotlivých finančně-poradenských společností.

Co čeká nováčka v AWD Česká republika
Co čeká nováčka v Broker Consulting
Co čeká nováčka ve Fincentru
Co čeká nováčka v OVB
Co čeká nováčka v Partners For Life Planning