reklama

Co čeká nováčka v Partners For Life Planning?

redakce dne 01. 12. 2011 - 00:00

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti Partners For Life Planning.

Na všetečné otázky na téma nováčků ve finančním poradenství odpověděla Lada Kičmerová, tisková mluvčí společnosti Partners For Life Planning.

Jaká kritéria musí splnit zájemce o práci finančního poradce?

Na obecné legislativní rovině je to trestní bezúhonnost a certifikace od ČNB (PPZ a zprostředkování investic). V Partners máme ale kritérií více: zájemce musí mít minimálně středoškolské vzdělání, absolvovat měsíční vzdělávací cyklus, interní certifikaci ve svém ředitelství a především dvoukolový přijímací pohovor, který nazýváme supervize (viz níže).

A pokud je uchazeč do firmy přijat, musí mít nějaké přesně stanovené minimální výsledky, aby se své práci věnoval doopravdy a naplno a ne jako nějakému „příležitostnému koníčku“. Pokud někdo kritéria kariérového plánu neplní, je s ním spolupráce ukončena. Takže opravdu dbáme na to, abychom do Partners přijímali schopné lidi, kteří mají vzdělání, jsou na práci finančního poradce náležitě připraveni (znalostně i osobnostně a komunikačně) a mají potenciál být u nás dlouhodobě úspěšní.

Jak dlouho probíhá školení a výcvik nováčka, než může poprvé
jednat s klientem?

Než vůbec může jít uchazeč k výše zmíněným supervizím, musí absolvovat měsíční vzdělávací cyklus. Pokud u supervizí uspěje a splní povinnost získat certifikace od ČNB, může finanční poradce začít dělat analýzy a finanční plány, ale po dobu prvních měsíců veškerou jeho práci ještě kontroluje garant, tedy zkušený poradce. Zejména finanční plány nový poradce připravuje ve spolupráci se svým garantem.

Má nováček během zaškolování nárok na nějaký minimální příjem?

Vyloženě během zaškolování ne, ale po absolvování supervize již může začít získávat klienty a vydělávat. V Partners navíc vyplácíme provize dvakrát do měsíce.

Po jaké době, respektive po splnění jakých kritérií, se z nováčka stává finanční poradce?

První podmínkou je úspěšné absolvování již zmíněných supervizí. Ty se skládají z produktového testu sestaveného našimi analytiky a z ústního pohovoru před komisí. Komisi tvoří vždy jeden ředitel centrály Partners a jeden ředitel distribuční sítě. Komise hodnotí znalosti práce finančního poradce (schopnost provedení analýzy klienta, sestavení finančního plánu atd.), jeho komunikační a obchodní dovednosti a osobní vystupování. Pokud uchazeč u produktového testu nebo u ústní části neuspěje, má ještě jednu šanci. Na složení supervize tak má každý uchazeč dva pokusy.

Aby byl uchazeč povýšen na pozici Consultant, což je základní pozice finančního poradce v Partners, musí dále splnit administrativní podmínky, získat certifikaci ČNB a splnit základní výkonová kritéria (tj. úspěšně poskytnout poradenství prvním klientům a uzavřít s nimi portfolia).

Jak vysoká je mortalita nováčků a po jaké době od nástupu k ní
dochází?

Vysoká fluktuace finančních poradců je dlouhodobý problém tohoto byznysu, se kterým jsme se rozhodli bojovat zavedením omezení při přijetí do firmy a dobře nastaveným kariérovým plánem. Lidově řečeno, nebereme do firmy každého, ale jen lidi, kteří jsou připraveni, motivovaní a chtějí se finančnímu poradenství věnovat naplno. A jakmile jsou do Partners přijati, poskytujeme poradcům potřebné zázemí, know-how a vzdělávání, aby u nás mohli být úspěšní a profitovat z kariérového plánu a provizního systému, který jim zajišťuje slušný příjem.

Díky těmto nástrojům, které jsme zavedli, a podmínkám, které našim poradcům a manažerům poskytujeme, se nám podařilo výrazně zvýšit úspěšnost náborů. Dnes v Partners dlouhodobě (tzn. alespoň půl roku, prvních šest měsíců je klíčových) působí 30 procent poradců, které do firmy přijmeme, což je na trhu obrovský úspěch. Běžná úmrtnost je deset až dvacet procent

Nováčci a finanční poradenství

Přečtěte si ústřední článek Co čeká nováčka ve finančním poradenství. Formou samostatných příspěvků přikládáme i odpovědi jednotlivých finančně-poradenských společností.

Co čeká nováčka v AWD Česká republika
Co čeká nováčka v Broker Consulting
Co čeká nováčka ve Fincentru
Co čeká nováčka v OVB
Co čeká nováčka v Partners For Life Planning