reklama

Co nabízí drobným investorům investiční společnost ČP Invest?

Josef Švejda dne 14. 12. 2010 - 00:00

ČP Invest je známou a velkou investiční společností, která spadá pod Českou pojišťovnu. Ta má v tuzemsku pozici jedničky v pojišťovnictví.

Drobní investoři mohou v investiční společnosti ČP Invest využít nabídky 16 otevřených podílových fondů a pěti investičních programů, které jsou vedeny v českých korunách. Kromě toho společnost ČP Invest nabízí i několik odvětvových fondů. Kromě vlastních fondů můžete v nabídce ČP Invest najít i šest podílových fondů a čtyři investiční programy Generali PPF Invest, které jsou vedeny v eurech.

Investoři mohou nakupovat podílové listy v podílových fondech již od 500 korun. V případě, že budete investovat pravidelně budou vám sníženy vstupní poplatky. investiční horizont je v případě otevřených podílových fondů v rozmezí od tří do 50 let. Investovaná částka se navyšuje po 50 korunách. ČP Invest nabízí investorům úsporu na vstupních poplatcích v podobě cílové částky. Ta je spíše známější u stavebního spoření, než u fondů. Čtěte více: Mantra investora: riziko, výnos, investiční horizont, likvidita

Při investování do otevřených podílových fondů a investičních programů společnosti Generali PPF Invest je nejnižší možná investovaná částka stanovená sumou deseti eur.

Nabídka fondů a investičních programů společnosti ČP Invest

Jak už bylo uvedeno výše, ČP Invest nabízí investorům na výběr celkem ze 16 otevřených podílových fondů a pět investičních programů. Fondy jsou zaměřeny podle několika hledisek. Základním dělením fondů je, že investují do nástrojů finančního trhu, dluhopisů anebo třeba nakupují akcie společností. Toto dělení kopíruje i ČP Invest. Kromě toho nabízí investorům i fondy zaměřené na jednotlivé odvětví jakými jsou například fondy farmacie a biotechnologií nebo fond ropy a energetiky, případně fond nemovitostních akcií. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Za zmínku stojí Zlatý fond, který je smíšený a zaměřuje se na nákup drahých kovů jakými jsou zlato, stříbro, drahých kovů, ale také komodit a těžařských firem, které těží zlato a stříbro.

Za bližší pohled stojí i podílový fond živé planety, který se zaměřuje na odvětví v podobě zpracovávání a úprava vody, ekologický controlling, recyklace nebo na nové materiály. Využití najdou i investoři, kteří věří biopotravinám nebo alternativním zdrojům energie. I na tyto dvě oblasti se fond živé planet zaměřuje.

Přehled podílových fondů a investičních programů společnosti ČP Invest

Otevřené podílové fondy Investiční programy
Fond peněžního trhu
Fond korporátních dluhopisů
Smíšený fond
Fond farmacie a biotechnologie
Fond globálních značek
Fond nových ekonomik
Fond ropy a energetiky
Zlatý fond
Fond nemovitostních akcií
Fond živé planety
Vyvážený fond fondů
Dynamický fond fondů
1. až 7. Zajištěný fond
Komoditní zajištěný fond
Konzervativní investiční program
Vyvážený investiční program
Dynamický investiční program
Akciový investiční program
Individuální investiční program

Zdroj: ČP Invest

V oblasti investičních programů nabízí ČP Invest investorům kombinace jednotlivých podílových fondů. Zmínku stojí dva programy a to konzervativní investiční program a individuální investiční program. Zatímco u prvního zmíněného investičního programu jde o namíchání fondu penžního trhu a fondu korporátních dluhopisů v poměru půl na půl, v rámci individuálního investičního programu si můžete namíchat z podílových fondů vlastní investiční program. Čtěte více: Aktuální nabídka fondů životního cyklu

Investiční programy se tak kromě svého složení z podílových fondů liší i doporučovanou délkou investování neboli investičním horizontem. Zatímco u konzervativního investičního programu doporučuje společnost ČP Invest investovat alespoň po dobu dvou až tří let. V případě vyváženého investičního programů pak alespoň dva až pět let. Jestliže budete investovat v rámci akciového nebo individuálního investičního programu, doporučuje se investovat alespoň na pět a více let.

Poplatky spojené s investováním do fondů a programů ČP Invest

Poplatková struktura vychází ze dvou hledisek. Prvním z nich je objem investované částky, druhou pak podle zaměření konkrétního fondu, tj. jestli se jedná o akciový, smíšený nebo dluhopisový fond.

ČP Invest rozděluje investice do tzv. jednorázové a pravidelné. Ve skupině jednorázových investic jsou levnější vstupní poplatky, než u pravidelného investování. Čtěte více: Výše poplatků při investování do podílových fondů

Vybrané poplatky při investování do podílových fondů

Objem investice Fond peněžního trhu Fond korporátních dluhopisů Smíšený fond Akciové fondy Vyvážený fond fondů Dynamický fond fondů
0 – 99 999 Kč 0 1,00/1,00% 4,00/4,00 % 4,00/4,00 % 2,30/2,30 % 3,70/3,70 %
100 – 499 999 Kč 0 0,80/0,80 % 3,00/3,70% 3,00/3,70 % 1,70/2,00 % 2,80/3,40 %
500 000 a více* 0 0,50/0,60 % 2,00/3,30 % 2,00/3,30 % 1,10/1,80 % 1,80/3,00 %

Zdroj: ČP Invest; Čísla udávají výši poplatků za jednorázové/pravidelné investice. *) U jednorázové investice je objem 500 000 až 2 999 999 Kč, zatímco u pravidelných investic pak od 500 000 do 1 000 000 korun.

Vybrané poplatky při investování do investičních programů

Objem investice Konzervativní Vyvážený Dynamický Akciový Individuální
0 – 99 999 Kč 0,50/0,50 % 2,30/2,30 % 3,70/3,70 % 4,00/4,00 % vážený průměr poplatků jednotlivých fondů
100 – 499 999 Kč 0,40/0,40 % 1,74/2,09 % 2,78/3,41 % 3,00/3,70 %
500 000 a více* 0,25/1,83 % 1,15/1,83 % 1,85/3,03 % 2,00/3,30 %

Zdroj: ČP Invest; Poznámka: Čísla udávají výši poplatků za jednorázové/pravidelné investice. *) U jednorázové investice je objem 500 000 až 2 999 999 Kč, zatímco u pravidelných investic pak od 500 000 do 1 000 000 korun.

Praktické informace o podílových fondech

Další informace o podílových fondech získáte v tématické sekci Otevřené podílové fondy, které jsou určeny pro malé investory, jenž chtějí kolektivně investovat. Podívejte se na přehled investičních společností, které nabízejí otevřené podílové fondy.