reklama

Co přinese důchodová reforma?

redakce dne 23. 03. 2012 - 00:00

Důchodová reforma s sebou přináší několik novinek. Jednou z nich je zavedení povinného spoření. To však není všechno.
 

Právě povinné čili fondové spoření je největší novinkou tuzemského důchodového systému, který se dosud hlavně opíral o průběžný systém. Ten ostatně nebude ani v budoucnu nijak upozaděn. Spoření na stáří se tak rozšíří o jeden atribut, který je nyní hojně diskutovaný. Leč nepředbíhejme a začneme pěkně od začátku.

Průběžný důchodový systém

Jako první, co musíme shrnout, je aktuální nastavení důchodového systému, který funguje pod označením průběžný důchodový systém. V praxi to znamená, že ekonomicky aktivním lidem je z jejich platu stržena určitá suma, která se v rámci sociálního pojištění přerozděluje na starobní důchody a další dávky vyplácené České správou sociálního zabezpečení. Tento systém má jednu důležitou vlastnost. Nedá se zneužít, neboť peníze vybrané na sociálním pojištění se vzápětí přerozdělují důchodcům.

Slabou stránkou je, že průběžný důchodový systém je závislý na počtu osob platících sociální pojištění. Potažmo jestliže se zvýší počet seniorů pobírající penzi, systém se dostane do potíží. Aby se tomu tak nestalo, je průběžně provádět určitá opatření. Mezi ně patří například stanovení minimálního věku odchodu do důchodu nebo splnit podmínku získat předem danou dobu pojištění.

Hlavní novinky v důchodové reformě

Mezi hlavní změny v oblasti důchodového systému patří zejména zavedení soukromých penzijních účtů, jejichž prostřednictvím si lidé budou spořit na své stáří. Další změnou je zvýšení maximálního státního příspěvku v doplňkovém spoření. Postupně se bude zvyšovat věk potřebný k odchodu do penze, stejně tak se zruší diskriminační opatření, ve kterém ženy odcházely na odpočinek podle počtu vychovaných dětí. Čtěte také: Malá a velká důchodová reforma

Nejdůležitější, zejména z politického pohledu, je zablokování možnosti, aby budoucí vlády libovolně manipulovali se zvyšováním důchodů. Tento akt se nelíbí zejména současné opozici, která jednorázové zvýšení důchodů využívala v předvolebním boji.

Tři pilíře důchodové reformy

Celá penzijní reforma je postavena na třech pilířích. První pilíř tvoří průběžný důchodový systém, ve kterém budou zařazeni všichni pracující. Bez ohledu jestli půjde o klasické zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné.

Druhý pilíř reformy penzí je postaven na novince, kterou je již zmíněné fondové spoření. Penzijní reforma s sebou přináší rozšíření o jeden prvek. Tím je možnost pro všechny občany mladší 35 let, aby se rozhodli, jestli si budou souběžně s odvodem sociálního či důchodového pojištění spořit v soukromých fondech. Čtěte také: Spoření na důchod by nemělo být povinné

Lidé, kteří si budou spořit ve druhém pilíři získají tři možnosti, jak se dostat ke svým naspořeným penězům. Buďto si je budou moci nechat vyplácet jako doživotní penzi, nebo jako výplatu dávek s pozůstalostní penzí či rentu na dobu nejvýše dvaceti let.

Třetí pilíř důchodové reformy je nepovinný (stejně jako druhý) a navazuje na oblíbené penzijní připojištění, které se mění na doplňkové penzijní spoření. Stát zvýší motivaci obyvatel tím, že zvýší státní příspěvek, avšak výměnou za vyšší měsíční úložku. Čtěte také: Pětistovka měsíčně vás v penzi nespasí

Novinkou v důchodové reformě je i zablokování zvyšování důchodů budoucích vlád podle jejich uvážení. Pro budoucí generace bude platit valorizační automat, který bude penze navyšovat podle růstu inflace a reálných mezd. Již dnes je základní výměra důchodu stanoven na devět procent průměrné hrubé mzdy. Podobným způsobem se bude i do budoucna stanovovat jednotlivé složky důchodů.

Sjednocení a zvýšení věku budoucích penzistů

Dalším mezníkem je sjednocení věku potřebného k odchodu do důchodu pro muže a ženy. Ty budou odcházet do penze bez ohledu na počet dětí. Klíčový bude rok 2041, kdy poprvé půjdou do důchodu muži i ženy při dosažení věku 66 let.

Prodlužující průměrný věk dožití se promítne i do zvýšení věku odchodu do důchodu. Jestliže jste se narodili po roce 1965 půjdete do důchodu později, než jak stanovují aktuálně platná pravidla.

Předčasné důchody

Lidé pracující v namáhavých či rizikových profesích budou moci jít do důchodu o rok až pět let dříve. Princip je založen na tom, že zaměstnavatelé těchto osob si budou moci odepsat z daní vyšší příspěvky plynoucí do penzijního připojištění zaměstnanců, respektive do budoucího doplňkového penzijního spoření.

Změny v pozůstalostních důchodech

Důchodová reforma zkrátí období pro získání opětovného nároku na získání vdovského/vdoveckého důchodu ze současných pěti let na dva roky. Jestliže vdovec či vdova uzavřou nový sňatek, ztrácí nárok na vyplacení tzv. odbytného.

Vyšší důchod pro lidi s nadprůměrnými příjmy

S reformou penzí se zvyšuje základ pro výpočet starobního důchodu. Ten se mění z trojnásobku průměrné mzdy na čtyřnásobek. Lidé s vyššími příjmy získají vyšší důchod.