reklama

ČSSZ: Schodek v důchodovém systému činil loni 29 miliard

Josef Švejda dne 24. 02. 2011 - 12:29

České správě sociálního zabezpečení loni chybělo 29,3 miliardy korun v důchodovém pojištění. Ani o rok dřív nebyla situace nikterak růžová.

Jen v roce 2010 vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení starobní, pozůstalostní a invalidní důchody v celkové sumě 337,8 miliardy korun. Celkové příjmy v režimu důchodového pojištění však činily jen 308,5 miliardy korun. Řeč čísel je neúprosná. Na výplaty důchodů v roce 2009 chybělo 30,5 miliardy korun. Hlavními příčinami je zvýšená nezaměstnanost a stárnutí populace.

Miliardový rozdíl ve schodcích v roce 2009 a 2010 byl dán zejména tím, že v roce 2009 mohli osoby samostatně výdělečně činné využít vyšších daňových paušálů. Tehdejší vláda Mirka Topolánka se snažila o to, aby se z drobných živnostníků nestali nezaměstnaní. Tento vládní stimul však platil jen pro jeden rok. Loni se výše daňových paušálů vrátila na úroveň roku 2008. Takto vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení větší schodek na důchodovém pojištění v roce 2009 oproti minulému roku.

Pozitivní vliv má i politika ČSSZ, která plátce sociálního a důchodového pojištění průběžně kontroluje. Pravidelné kontroly plátců pojistného mají vliv na to, aby se předešlo jejich upadnutí do dluhů, které by v konečném důsledky mohly znamenat, že je plátci pojistného nebudou schopni zaplatit.

Příjmy a výdaje na důchodové pojištění ke 31. 12. daného roku (v mld. Kč)

Důchodového pojištění 2010 2009 2008
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění 308,5 301,1 310,9
Výdaje na důchody (včetně záloh vyplacených v lednu dalšího roku) 337,8 331,6 304,9
Výše záloh určených na lednové výplaty důchodů 2,1 4,5 4,6
Schodky (přebytky) -29,3 -30,5 6

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Výše uvedená tabulka znázorňuje, jak se ČSSZ dařilo v uplynulých třech letech vybírat pojistné na důchodové pojištění a současně ho distribuovat ve formě důchodů konečným příjemcům. Ve výdajích na důchody jsou zahrnuty i zálohy vyplácených důchody, které byly vyplaceny až v lednu následujícího roku. Předposlední kolonka – výše záloh určených na lednové výplaty důchodů – udává, jak vysoké byly zálohy. Důchodový systém byl přebytkový v roce 2008, kdy vygeneroval „zisk“ ve výši šesti miliard korun. Roky 2009 a 2010 byly naopak silně deficitní.