reklama

ČSSZ vydala leták o změně výpočtu důchodu

redakce dne 19. 09. 2011 - 17:18

Česká správa sociálního zabezpečení vydala leták, který informuje žadatele o změně výpočtu výše starobního důchodu.

Hlavní změnou je zavedení třetí redukční hranice. Redukční hranice se používají pro výpočty důchodů. Během několika dnů publikujeme článek, který přinese detailnější rozbor změny podmínek, za kterých je možné získat důchod.

I Česká správa sociálního zabezpečení šetří. Namísto každoročně vydávané příručky Průvodce budoucího důchodce byl vydán leták v nákladu sto tisíc výtisků.