reklama

Čtyři z pěti lidí má přehled o finanční situaci partnera

redakce dne 12. 04. 2012 - 01:00

Osm lidí z deseti, kteří žijí v manželství nebo v jiném typu partnerského svazku, má představu o financích svého partnera.
 

Společnost Ipsos Tambor realizovala v listopadu 2011 omnibusový průzkum na téma znalosti lidí o finanční situaci svého partnera či partnerky. Dotazováno bylo 524 osob ve věku 18 až 65 let. Z toho 264 respondentů žije v manželském svazku.

Základní otázka zněla, jestli má partner nebo partnerka přehled o výši osobních úspor. Odpovědi byly strukturovány do tří možností. První možnost byla, že partner/ka nemá žádnou znalost o výši úspor zpovídané osoby, druhá varianta se týkala alespoň přibližné představy úspor partnera či partnerky. Třetí typ možné odpovědi byl, že protějšek dotazovaného má detailní přehled o výši úspor.

Mladí lidé a vysokoškoláci znají úspory partner nejvíce

Přesně polovina mladých lidí ve věku od 18 do 25 let uvedla, že jejich partner má detailní přehled o jejich úsporách. Naopak nejméně lidí v této věkové skupině, a to 33 procent, uvedlo, že jejich partner či partnerka má jen přibližnou představu o jejich finanční rezervě.

Alespoň částečná vzájemná informovanost o stavu účtů v domácnosti je užitečná i z důvodu lepší kontroly výdajů a ve finále i kvůli vyšší šanci vytvářet úspory, řekl Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR, jenž si průzkum objednala. Je dobré mít alespoň částečnou představu o finanční situaci partnerky nebo partnera. Zvlášť, pokud se dotyční rozhodnou žít spolu, vést společnou domácnost a přivést na svět děti. Na druhou stranu, ne zcela detailní vhled do osobních úspor umožňuje druhému z partnerů nečekané překvapení v podobě malé pozornosti nebo milého dárku, dodal Vaníček.

Z průzkumu dále vyplývá, že deset procent mužů si myslí, že jejich partnerka nemá žádné informace o jejich úsporách. Avšak pětina žen přiznává, že jejich partner nemá žádný přehled o stavu jejich bankovního konta.

Největší povědomí o svém hospodaření podávají svým partnerům lidé s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním. V této skupině pouze šest procent lidí tvrdí, že jejich druh nemá žádný přehled o jejich finanční situaci. Zároveň 63 procent dotázaných osob s VŠ či VOŠ vzděláním uvedlo, že jejich protějšek má alespoň základní představu o jejich financích.

Graf znalosti finanční situace partnera/partnerky

Graf znalosti finanční situace partnera či partnerky
Zdroj: Ipsos Tambor