reklama

Jak řešit a vyřešit dluhy ve čtyřech snadných krocích

redakce dne 13. 02. 2013 - 00:00

Vyřešte své dluhy a začněte nový život. Poradíme vám, jak řešit dluhy elegantně a rychle.
 

Tip: Čtenáře tohoto článku dále zajímá jak zvýšit příjmy, jak se popasovat s dluhy anebo kolik lidí čerpá sociální dávky.

Život na dluh má své stinné stránky. Zejména tehdy, kdy vám nezbývají peníze na řádné splácení půjček. V tuzemsku má nějaký ten úvěr přes milion lidí, kteří celkově dluží 1,2 bilionu korun. Ne každý však dokáže své závazky splácet řádně a včas. Úvěr je stejně jako oheň dobrým sluhou, ale zlým pánem. Jakmile vám půjčky přerostou přes hlavu, je těžké se jich zbavit.

Velkým rozdílem je i samotná výše dluhu, potažmo výše příjmů. Základní vymezení se tak týká vašich běžných příjmů. Je-li váš rodinný či osobní rozpočet napjatý, splátky úvěrů ho mohou ještě více vyostřit. Komplikace vám také přidělá nulová finanční rezerva. Stačí krátkodobý – například několikaměsíční – výpadek příjmů a dluhová spirála se začne pomalu roztáčet. Jakmile se dostanete do dluhových potíží, máte jen několik možností, jak z nich vyváznout.

Nabízí se několik možných scénářů. První možnost však nepovažujeme za dobrou a proto není v našem výčtu. Jen na ni z čistě informativního hlediska poukazujeme.

Kdo je kdo mezi dlužníky

Největší počet dlužníků pochází z věkové skupiny 31 až 40 let. Za nimi hned následují lidé ve věku od 41 do 50 let. Naopak skupina osob nad 61 let patří mezi nejméně zadluženou. Otázkou však je, jak by se lidé v seniorském věku chovali, kdyby měli podobné možnosti se zadlužit jako mladší věkové skupiny. Chování šedesátníků a starších totiž limituje nízký příjem v podobě důchodů a neochotou bank a nebankovních institucí jim půjčovat.

Nezájem není možnost

Vyřešit přerůstající dluhy nezájmem se nedoporučuje. Zbytečně komplikuje situaci, která by se dala s trochou vůle řešit.

Řádné splácení úvěru

Ideálním stavem v každém případě je řádné splácení závazku. Dosažení tohoto cíle je mnohdy snazší, než se může zdát. Před sjednáním úvěru si propočítejte, jestli budete mít na splátky. Pokud finanční prostředky získané úvěrem nutně potřebujete, můžete omezit výdaje ve svém osobním či rodinném rozpočtu, případně navýšit příjmy. Zvýšení příjmů však nemusí být snadné, jako je tomu při omezení výdajů.

Další půjčky

Vytloukání klínu klínem. Tak se nazývá způsob, při kterém dlužník čerpá nový úvěr, jímž splácí ten předchozí. Ne vždy může jít o špatnou myšlenku. Hodí se pro každého, kdo si sjednal nevýhodný úvěr a později na trhu našel lepší řešení. Splacení původního závazku novým můžete ušetřit nemalé peníze. Na obdobném principu fungují konsolidace.

Oddlužení čili osobní bankrot

Hojně skloňovanou frází dlužníků je oddlužení formou osobního bankrotu. Ten má celou řadu podmínek, mezi které patří, že dlužník musí svým věřitelům uhradit třetinu všech závazků anebo žít pět let s nízkými příjmy, což se v tuzemsku rovná minimální mzdě. Zbytek příjmů plyne na umořování dluhů. O osobním bankrotu rozhoduje soud. Často je pro dlužníky jedinou schůdnou možností, jak vybřednout ze spirály dluhů.

Oddlužení

V roce 2012 bylo povoleno 17 993 případů oddlužení. Celkově o oddlužení požádalo 23 179 osob. Oproti roku 2011 stoupl počet žádostí o oddlužení o takřka 46 procent.

Trestná činnost

Vlastní kapitolou je páchání trestné činnosti, abyste měli na splácení dluhů. Přepadení banky, pošty nebo benzínové pumpy je mezní situace. Nemáte-li na to dostát svým závazkům, není trestná činnost úplně tou nejlepší možností. Stále běžnějším jevem v tuzemsku posledních několika let je, že splátky dluhů jsou často hrazeny příjmy plynoucí z prostituce. Takto se rozhoduje stále více zadlužených žen. Zoufalá situace často donutí manželské nebo partnerské dvojice k tomu, kdy muž se skřípáním zubů pošle svou drahou polovičku do vykřičeného domu.