reklama

Čtyři ženy, čtyři životy, jedna renta

redakce dne 12. 10. 2012 - 01:00

Jaké faktory musí vzít v úvahu čtyři rozdílně staré ženy, chtějí-li ke svému starobnímu důchodu pobírat rentu?
 

Připravili jsme čtyři modelové situace různě starých žen. Zjistíte tak, kolik peněz musí měsíčně odložit dvacetiletá Soňa, kolik o dekádu starší Milena. Obě dámy mají jedno společné – jsou mladé, takže nemusejí odkládat příliš mnoho peněz.

Jestliže vše poměříme procentně k jejich platům a příjmů Zuzany coby čtyřicátnice a padesátileté Barbory. Ještě před vlastním výpočtem, který bude následovat v dalším příspěvku, si vymezíme teoretické zadání.

Všechny zúčastněné ženy mají jedno společné. Ještě předtím, než začnou někam bezhlavě posílat peníze si musí rozmyslet, jakým způsobem budou své peníze zhodnocovat. Soňa, Milena a částečně i Zuzana mají přinejmenším 15 let na investice. Barbora, které je padesát, může své peníze rovněž investovat, avšak maximálně na pětiletém investičním horizontu. Poté by měla své volné finanční prostředky směřovat do méně rizikových aktiv.

Mateřství a nezaměstnanost

Soňa s Milenou musí vzít na vědomí dva faktory, které je během života mohou potkat. Prvním z nich je mateřství. Vyjdeme-li z hypotézy, že by mohly mít alespoň dva potomky, čeká je nejméně pětileté období, kdy budou bez příjmů v podobě svého platu.

Do určité míry nepředvídatelný faktorem je nezaměstnanost. Ta hrozí i Zuzaně s Barborou. Posledně zmíněná žena je vzhledem ke svému věku postižená ztrátou práce nejvíce z naší čtveřice.

Ztráta zaměstnání se týká každé z žen, jen u Barbory hrozí riziko, že ke svému vyššímu věku nemusí najít dostatečně rychle pracovní místo odpovídající jejím zkušenostem a kvalifikaci. Ve výpočtu zohledníme i pětiletou nezaměstnanost. Soňu s Milenou tak čeká zhruba desetileté období (pětileté mateřství a stejně tak dlouhé období nezaměstnanosti), po kterou nebudou schopny odkládat část svých příjmů určených na penzijní rentu.

Shodné průměrné dožití

U všech žen bude navíc shodná i průměrná doba dožití v seniorském věku. Barbora má stejně jako Soňa zhruba stejnou šanci, že se dožijí podobného věku.

Podle mortalitních tabulek Českého statistického úřadu se všechny ženy mají šanci dožít zhruba stejného věku a to zhruba 80 let.

Pro zjednodušení bereme jako věk odchodu do penze dosažení 65 roku. U Soni a Mileny to podle tabulek České správy sociálního zabezpečení bude o něco později, ale ne každý bude chtít pracovat tak dlouho, do kdy mu to „nařídí“ stát.

Z toho vyplývá, že ženy prožijí v důchodu celkem 15 let svého života.