reklama

Daně z přidané hodnoty

redakce dne 24. 08. 2010 - 17:49

Daně z přidané hodnoty, nebo-li DPH, jsou započítávány ke každému výrobku a službě, která je nabízena na trhu. Daně z přidané hodnoty jsou rozděleny na tři daňové sazby.

Daň z přidané hodnoty hradí plátce DPH. Ve většině případech jde o podnikatele a firmy, které splní určitý objem jejich příjmů. K placení DPH se mohou podnikatelé přihlásit.

Horní a dolní hranice daně z přidané hodnoty (DPH)

Dolní hranice daně z přidané hodnoty je stanovená na 10 procent. Touto sazbou jsou zatíženy všechny potraviny a hygienické potřeby. Dále pak služby nebo například knihy.

Střední hranice daně z přidané hodnoty je stanovena na 15 procent.

Horní hranice DPH ve výši 21 procent se vztahuje na „luxusnější“ výrobky a služby. Nejčastějším příkladem horní hranice daně z přidané hodnoty jsou automobily, šperky nebo oblečení.