Daně

Říká se, že smrt a daně jsou jediné jistoty člověka. Daně se dělí na přímé a nepřímé.

Mezi přímé daně patří spotřební daně nebo daně z přidané hodnoty. Z hlediska státu jde o nejrychleji vybírané daně. Fyzické osoby, tedy lidé z masa a kostí, platí daň z příjmu, ale také dědickou nebo darovací daň. Na vlastníky nemovitostí se vztahuje daň z nemovitosti.

Podnikatelé navíc platí za využívání motorových vozidel i tzv. silniční daň. I když to tak na první pohled nevypadá, tak i platby na sociální a zdravotní pojištění jsou v určitém smyslu také daněmi.

Daň z příjmů

Každý občan nebo firma musí ze svých příjmů odvádět daně. V současně době platí fyzická osoba sazbu daně ve výši 15 procent, firmy pak 19 procent.

Silniční daň

Silniční daň se platí za používání pozemních komunikací. V Česku je nejznámější daní tzv. dálniční známka a mýto, které je vybíráno na základě mýtných bran na dálnicích a vysokorychlostních silnicích.

Spotřební daně

Spotřební daně zatěžují nějakým způsobem výrobky a služby, které mohou poškozovat člověka anebo životní prostředí. V praxi se můžeme setkat se spotřebními daněmi z alkoholu, tabákových výrobků nebo z pohonných hmot.

Daně z přidané hodnoty

Daně z přidané hodnoty, nebo-li DPH, jsou započítávány ke každému výrobku a službě, která je nabízena na trhu. Daně z přidané hodnoty jsou rozděleny na tři daňové sazby.

Dědická a darovací daň

Každé dědictví podléhá zdanění, stejně tak i každý dar. Stát si z každého dědictví nebo daru vezme určitý podíl – daň. Dědické a darovací daně patří mezi ty, o kterých se vede již dlouhou dobu diskuse, že by se měli zrušit. Jejich výběr je totiž dražší, než příjmy z nich.

Jak na daně

Smrt a daně jsou jediné životní jistoty člověka. V Česku je však daňový systém nepřehledný a příliš rozbujelý.

Přihlaste se k odběru novinek