reklama

Daňový kalendář v roce 2012

redakce dne 06. 01. 2012 - 12:35

I v roce 2012 bude stát po svých obyvatelích požadovat daně. Vytvořili jsme daňový kalendář, abyste věděli, kdy máte podat daňové přiznání a do kdy danou daň zaplatit.

Jestliže nepodnikáte a nemáte ani další příjmy kromě vašeho zaměstnání, nutnost podání daňového přiznání nemáte. Tedy za předpokladu, že za vás vše zařídí zaměstnavatel. Jestliže jste v loňském roce měli relevantní příjmy, je nutné vše nahlásit finančnímu úřadu. V opačném případě se vystavujete postihům.

Daň z příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů můžete letos podat až do 2. dubna 2012. Do téhož termínu je nutné zaplatit doplatek daně. Jestliže využíváte služeb daňového poradce, je podání daňového přiznání posunuto o tři měsíce, stejně tak i daňový doplatek.

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitosti se vztahuje na každého, kdo vlastní nějakou realitu. Výpočet výše daně se stanovuje s ohledem na účel nemovitosti a v závislosti na katastru, ve kterém se nemovitost nachází. Čtěte také: Pachtovné a přijaté úroky: Shodné pojmy, rozdílné zdanění

U daně z nemovitosti platí, že pokud jste si v roce 2011 pořídili nějakou realitu, třeba byt, dům či pozemek, musíte do 31. ledna 2012 podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. To může být buďto dílčí nebo úplné. Povinnost uhradit daň je do 31. května 2012.

Jestliže bude daň z nemovitosti vyšší než pět tisíc korun, můžete daň uhradit ve dvou splátkách a to jak k poslednímu dni v květnu, tak ještě k 30. listopadu 2012. Totéž se vztahuje na daňové poplatníky, kteří své nemovitostí využívají k zemědělské výrobě či chovu ryb.

Daně darovací, dědické a z převodu nemovitostí

Další skupinou jsou daně darovací, dědické a z převodu nemovitostí. U těchto druhů daní platí, že nemají pevně stanovené termíny, k nimž se musí podat daňové přiznání a uhradit příslušná daň. Platí však nařízení, že daňové přiznání je potřeba podat do konce třetího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k převodu nemovitosti. S odevzdáním daňového přiznání souvisí i úhrada požadované daně. Čtěte také: Vyšší zdanění bohatších lidí státní rozpočet nespasí

Pokuty za pozdní podání daňového přiznání

Jestliže patřičné daňové přiznání podáte později, zaplatíte finančnímu úřadu pokutu. Již od loňského roku platit podmínka, že finanční úřad „musí“ uložit pokutu namísto dřívějšímu „může“.

Minimální pokuta je stanovena na 500 korun. Tu dostanete v okamžiku, kdy se zpozdíte s daňovým přiznáním o pět dnů. Přísnějším nástrojem je penále, které dosahuje 0,05 procenta za každý další den prodlení.

Naopak úhrada peněz za daň je menší prohřešek, než je tomu při podání daňového přiznání. U pokut do 200 korun za rok nebude finanční úřad takové částky zřejmě vůbec vymáhat.