reklama

Průzkum: Desetina mladších 35 let počítá se zapojením do 2. pilíře

redakce dne 09. 08. 2013 - 01:00

Necelá desetina lidí ve věku do 35 let počítá se vstupem do druhého pilíře důchodového systému.
 

Typickým zájemcem o 2. pilíř důchodové reformy podle výzkumu agentury Stem/Mark byl člověk žijící v malé obci do tisíce obyvatel. Z šetření vyplývá, že v červenci letošního roku by se do tohoto pilíře zapojilo 9,2 procenta osob ve věku 18 až 35 let. Například v dubnu by se do 2. pilíře zapojilo jen 4,1 procenta lidí mladších 35 let.

Naopak počet těch, kteří by do 2. pilíře v červenci nevstoupilo, bylo 39,1 procenta. Polovina lidí (51,7 procenta) neví, jestli by do pilířové dvojky vůbec vstoupila. Nerozhodnost lidí je dána složitostí pravidel a nepříznivým politickým výhledem.

Kdyby se dalo ze dvojky vystoupit…

Jedna z anketních otázek zjišťovala zájem dotazovaných o vstup do 2. pilíře podle současných pravidel anebo kdyby bylo možné z tohoto pilíře vystoupit bez jakékoliv sankce. O vstup do druhého pilíře za současných podmínek projevilo zájem 9,2 procenta dotázaných. Kdyby však bylo možné z něho v průběhu času odejít, zvolilo by ho třetina (34,5 procenta) respondentů. Tato data jsou platná pro dotázané starší 35 let. Do druhého pilíře by se za podmínky jeho opuštění zapojila necelá pětina dotázaných (17,2 procenta).

Možnost vystoupit bez jakýchkoliv sankcí z prostředního pilíře penzijního systému je právě nyní na pořadu dne. Tato alternativa by mohla částečně snížit váhání části obyvatel o vstup.

80 130 odvážných

Do druhého pilíře se k 31. červenci 2013 zapojilo již 80 130 lidí. Během července bylo uzavřeno 1654 smluv, což je od začátku roku nejnižší počet.

Vstup do 2. pilíře byl možný od 1. ledna do 1. července 2013. Po tomto datu mohou do 2. pilíře vstoupit pouze lidé mladších 35 let. Účast ve 2. pilíři je dobrovolná, avšak nelze z něho vystoupit.

Data uvedená v článku pocházejí z průzkumu veřejného mínění Stem/Mark. Dotázáno bylo 505 respondentů. Zadavatelem průzkumu byla společnost Swiss Life Select, která výsledky zahrnuje do svého projektu Swiss Life Penzijní Barometr.