reklama

Dividendy v roce 2012 ve znamení poklesu

redakce dne 10. 11. 2011 - 00:00

Bude rok 2012 přát dividendám? Oslovili jsme několik analytiků, aby nám řekli, jak moc výhodné bude držet akcie. Dividendy, které budou společnosti vyplácet v roce 2012, budou pocházet z hospodářských výsledků předchozího roku.

Výplata dividend akcionářům probíhá v Česku zpětně za celý kalendářní či hospodářský rok. Zatímco třeba ve Spojených státech akcionáři své výnosy dostávají každé čtvrtletí, u nás je to zatím jednou ročně. Přesto každého akcionáře zajímá, jak vysokou dividendu ze svých investic dostane za jeden rok držby cenných papírů. Čtěte také: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích

V roce 2011 byla výplata dividend z akciových titulů za rok 2010, které jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha v rámci obchodního systému SPAD, více než štědrá. To se ale o příštích dividendách nedá říct. Celkově lze poukázat na to, že očekáváme nižší dividendy než tomu bylo letos a to většinou díky specifickým událostem v jednotlivých společnostech, řekl Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu J&T Banka.

Podobný názor má i druhý oslovený odborník, analytik Martin Prokop ze společnosti Next Finance. Vzhledem k našemu špatnému výhledu vývoje české ekonomiky očekáváme, že společnosti kótované na pražské burze nebudou vyplácet v roce 2012 tak vysoké dividendy, jaké jsme viděli v roce 2011, řekl pro finanční server investia.cz Prokop. Čtěte také: Philip Morris: Tabáková jednička s dividendou 1260 korun

Specifické problémy „akciovek“

Každá společnost, která je veřejně obchodovaná v rámci SPADu, má do určité míry své „specifické problémy“. Za těmito problémy však stojí společný jmenovatel a to hospodářská recese, ve které celý svět, včetně České republiky, v posledních několika letech nachází.

Zatímco třeba Komerční banku trápí odpis řeckého dluhu, což se projeví na snížení jejího čistého zisku, naopak tabáková společnost Philip Morris či telekomunikační korporace Telefónica O2 sníží výplatu dividend v důsledku toho, že jim zkrátka došly peníze z nerozděleného zisku, který se oběma společnostem nashromáždil během několika minulých let. Čtěte také: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích

Zadržení zisků tak bude pro příští rok běžnější, než tomu bylo dosud. Jednotlivé společnosti se raději uchýlí k zadržení větší části svých zisků, aby byly lépe připraveny na případné ekonomické turbulence a mohly tak lépe pokrýt své případné ztráty, dodal Prokop.

Akcionáři společnosti Erste Group Bank se tak prozatím v příštím roce rozloučí s dividendou. Peníze, které by jinak proudily do zisku, byly použity na masivní odpisy jednorázových nákladových položek.

Odhad výše „spadových“ dividend pro rok 2012

Společnost Hrubá dividenda 2011 Očekávaná hrubá dividenda na akcii 2012
Milan Vaníček, J&T BANKA Martin Prokop, Next Finance
Telefónica O2 ČR* 40 Kč 31 Kč** 33 až 35 Kč
ČEZ 50 Kč 40 až 48 Kč 33 až 40 Kč
Komerční banka 270 Kč 230 až 250 Kč  
Erste Bank (EUR) 0,65 EUR 0  
Orco (EUR) 0 0  
CME 0 0  
Philip Morris ČR 1 260 Kč 902 Kč zhruba 800 Kč
Unipetrol*** 0 0 až 30 Kč  
Pegas Nonwovens 1 EUR 1,1 EUR 1 EUR
ECM 0 0  
AAA Auto 0 0  
VIG 1,0 EUR 1,2 EUR  
NWR 0,43 EUR 0,47 EUR  
KIT Digital 0 0  
Fortuna 0,3 EUR 0,25 EUR 0,18 EUR

Zdroj: jednotlivé akciové společnosti, odhad J&T Banka, odhad Next Finance; Zpracování: investia.cz; Poznámky Milana Vaníčka: *) Nelze vyloučit snižování základního jmění či částečný odkup vlastních akcií pro udržení absolutní výše rozdělených peněžních prostředků jak naznačuje management; **) Účetní prostor v rozvaze; ***) Velmi nízká možnost vyplacení dividendy.

Překvapení: Dividendy Unipetrolu

Na naši otázku, jaká společnost by mohla v příštím roce překvapit a to ať v pozitivním anebo negativním slova smyslu, odpověděli oba analytici, že určitým překvapením by mohla být vyplácená dividenda Unipetrolu. Čtěte také: Dividendy v roce 2011: Čtyři tipy na dobrý výnos

Jediným překvapením by se mohla stát společnost Unipetrol, která drží ve své bilanci vysoký nerozdělený zisk, jehož část by mohla použít na vyplacení dividend. Zde bych spíše očekával, že se Unipetrol k tomuto kroku odhodlá až tehdy, když se zlepší ekonomický výhled, odpověděl na otázku Martin Prokop.

Komentář Martina Prokopa k dividendám 2012

Analytik peněžních trhů Martin Prokop ze společnosti Next Finance nám zaslal komentář k vybraným akciovým titulům ohledně možné výplaty dividend v příštím roce.

Společnost Telefónica O2 nebude mít příliš mnoho prostředků k vyplácení tak vysoké dividendy, jak jsme byli zvyklý. Díky neustále klesajícím ziskům a rozpouštění nerozděleného zisku v minulých letech se budou muset akcionáři spokojit s postupných snižováním vyplácených dividend. Pro příští rok očekáváme dividendu mezi 33 až 35 korunami.

Philip Morris vyplatil letos na dividendách přes 144 procent svého zisku. Tento krok můžeme považovat za zcela ojedinělý a příští rok se již opakovat nebude. Očekával bych proto dividendu vyplacenou v roce 2012 okolo 800 korun.

Třeba u společnosti Pegas Nonwovens očekávám udržení dividendy ve výši jednoho eura. Tato společnost si dokáže velice dobře držet svoji ziskovost. Není tedy důvod, aby musela snižovat výplatu své dividendy.

Naopak společnost Fortuna bude muset snížit vyplacenou dividendu v příštím roce. Důvodem je zavádění loterií, které je pro Fortunu nákladově náročně. Proto je nutné očekávat dividendu okolo 18 eurocentů.

Uvedený přehled předpokládaných výplat dividend v roce 2012 by neměl znamenat, abyste do akcií neinvestovali. I když není na trzích zrovna nejpříznivější nálada, jde o právě o dobu, kdy by se uvážené větší nákupy jednotlivých titulů mohly z dlouhodobějšího hlediska vyplatit. Především pro jejich nižší cenu oproti minulosti. Čtěte také: Tři tipy na dlouhodobě kvalitní akcie