reklama

Dluhopisy Republika jako výnosová past

redakce dne 17. 12. 2021 - 00:00

Písnička o pokrytí inflace zní jako dar z nebes. Tak jsou nastavené protiinflační dluhopisy Republika. Jde o past nebo požehnání?

Při dlouhodobém spoření a investování je pro spořínka či investora stěžejní, aby výnosy z peněz vložených do zvoleného aktiva překonaly inflaci. Na depozitech se inflace špatně překonává i v dobách, kdy činí nižší procenta. U investic je očekávání investorů v překonání inflace namístě v takřka každé době a ekonomické situaci. I v hospodářsky špatných dobách lze nalézt prorůstové investiční příležitosti. Byť jich je mnohem méně než v dobách hojnosti.

Protiinflační dluhopisy

Dluhopis není spořící produkt, nýbrž investiční. Hrozí u něho riziko, že emitent (vydavatel) dluhopisu nebude mít v budoucnu peníze na výplatu výnosů (kupónů) anebo, což je o dost strašnější, nedokáže ho po uplynutí dané doby od vás odkoupit.

Rizikovější dluhopisy jsou ty vydávané privátními vydavateli, ale ani státní obligace nejsou bez rizika. Byť ohodnocení České republiky má zcela jiný rating než například středoafrické země. A tím pádem je pravděpodobnost splácení Česka daleko vyšší. U afrických zemí je pravděpodobnost naopak vyšší u nesplácení.

Protiinflační dluhopisy Republika (PDR) uchovají svou hodnotu napříč následujícími šesti lety, kdy trvá jejich investiční horizont. Při nákupu těchto dluhopisů v roce 2020 stát připsal držitelům těchto dluhových papírů inflaci plus půl procenta a zároveň výnos zatížil 15procentní sazbou daně z příjmů. Aktuálně jsou výnosy pouze inflace, ale očištěné od daně z příjmu. Uchovat hodnotu peněz je příjemné, investiční příležitosti tkví však jinde.

Přečtěte si popis investiční mechaniky protinflačních dluhopisů Republika.

Jak zařadit protiinflačky do portfolia?

Máte, anebo přemýšlíte, že byste protiinflační dluhopisy Republika zařadili do vašeho investičního portfolia? Nelze opomenout strukturu portfolia. Máte-li nyní na depozitech vyšší objem finančních prostředků a nechcete je bezhlavě investovat do akciových sázek, jsou dluhopisy Republika vhodnou investiční příležitostí.

Díky průběžnému jednoročnímu odprodeji, lze namíchat republikové portfolio klidně tak, že do nich převedete část svých volných zdrojů. Jakmile se za rok, dva objeví vhodnější investiční příležitost, odprodáte dluhopisy a máte finance na další investici.

Určitě nekupujte dluhopisy s vědomím, že vám pěkně vydělají. Nevydělají, mezitím vám utečou výnosovější příležitosti. Volíte-li mezi několikaletým termínovaným vkladem, pak jsou PDR vhodnou alternativou.