reklama

Dluhy manželů po roce 2014

redakce dne 30. 09. 2013 - 01:00

Nový občanský zákoník, který začne platit od 1. ledna 2014 přináší plno změn. Patří mezi i ně i jiný pohled na společné jmění manželů.
 

Společné jmění manželů (SJM) je dlouhodobý model, který upravuje majetkové poměry manželů před vstupem do manželství, během jeho pobytu v něm a řeší i případný rozvod. I nadále platí důležitá zásada, že majetek, se kterým do manželství vstupují jeho jednotliví členové, je i nadále jejich majetkem. Stejné je to i tehdy, kdy během manželství nějaký majetek získají. Čtěte také: Konsolidace úvěrů je vhodná pro každého dlužníka

S novým občanským zákoníkem se nemění majetek, se kterým přišli manželé do manželského svazku, anebo ho během života nabyli například restitucí, darem nebo dědictvím.

Společné jmění manželů do roku 2013

Společné jmění manželů se týká majetku, se kterým vstupují jednotliví manželé do manželství a který během tohoto svazku získají. Během manželství nejčastěji získá majetek (jedno jestli jde třeba o finanční, movitý nebo nemovitý) jeden z manželů a to nejčastěji darem, dědictvím či restitucí. Pokud není dáno jinak, patří tento majetek vždy konkrétnímu z manželů. Podobné je to i se závazky a s věcmi, jenž slouží pro osobní spotřebu jednoho z manželů. Ohledně závazků se poměřuje, jestli jejich rozsahu představuje přiměřenou míru majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého z manželů.

 

Majetek nabytý a závazky vzniklé během trvání manželství tvoří společné jmění manželů. Opak je nutné prokázat. Za závazky ve společném jmění manželů jsou oba manželé zavázáni společně a nerozdílně. Čtěte také: Jak velký dluh vám zlomí vaz

SJM po rekodifikaci

Společné jmění manželů po rekodifikaci, tj. po změně právního kodexu, znamená, že jakmile si jeden z manželů pořídí nějaký úvěr, druhý může tento závazek odmítnout. Stačí dát věřiteli avízo, že s dluhem nesouhlasí. Jestliže by se dostal manžel s úvěrem do problémů a byla na něho nařízena exekuce, nebude bit i druhý z manželů jako nyní. Exekutor se tak bude muset spokojit pouze s majetkem zadluženého manžela. Podobné je to i v situaci, kdy se manželé rozvedou. Dluhy opět půjdou za tím z manželů, který si je pořídil, stejně jako případné exekuce.

SJM bude možné odmítnout

Jestliže se spolu manželé dohodnou, mohou zcela SJM obejít a dohodnout se na odděleném jmění.

Novinkou je i to, že když manželé bydlí v nemovitosti patřící jednomu z nich, musí s jejím prodejem souhlasit oba. Další změnou týkající se například příjmu plynoucího z majetku jednoho z manželů (třeba nájem z bytu) je, že druhý z manželů má nárok až na případný zisk, tj. po uhrazení všech nákladů souvisejících s pronajímanou nemovitostí.