reklama

Jak vypadá dobrá práce

redakce dne 24. 06. 2022 - 00:00

V redakci jsme přemýšleli, jaké parametry má dobrá práce. Přinášíme závěry redakčního investia think-tanku.

Jako základní definici pro dobrou práci jsme vycházeli z předpokladu, že výplata chodí řádně, včas a správně. Zaměstnavatel v ní nechybuje, hradí za své zaměstnance veškeré odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Výplata mzdy nebo platu je předvídatelná. Pracovat ve špatné práci a ještě za svůj čas a úsilí získat menší, případně žádné ohodnocení není lákavá záležitost.

Druhou nezbytnou podmínkou je dodržování zákoníku práce a pracovní smlouvy. Zákoník práce i smlouva je závazná jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance. V dobách ekonomických příznivých mají zaměstnanci často pocit, že si mohou dovolit více než ve skutečnosti mohou.

Peníze (ne)jsou na prvním místě

Finanční ohodnocení je základem každého pracovního vztahu, přesto peníze nestojí na úplně prvním místě. Mnohem důležitější je pro zaměstnance vybalancovat celou řadu menších a větších nuancí, které z dobré práce dělají skvělou. Jde o celkovou i dílčí atmosférů na pracovišti. Zajímavou možnost nabízí server Atmoskop od LMC (provozovatele pracovního portálu Jobs). Na Atmoskopu zaměstnanci snadno ohodnotí danou firmu, v níž pracují nebo působili.

Atmoskop dělí firemní atmosféru na tři základní oblasti - jaký je zaměstnavatel, jací jsou kolegové a nadřízení. Schválně si zkuste zadat vaši společnost. Na základě uvedené kategorizace dobře odvodíte, zda je vaše práce dobrá a kde má případně mezery.

Stabilita, smysl, odpovědnost

Dobrá práce má následující parametry. Musí dávat zaměstnancům smysl, mít od svých nadřízených jasné a konkrétní pokyny a úkoly. Nesmí být prostor ke zmatkům a dvojsmyslným zadáním. Zaměstnanec by měl pracovat v bezpečném prostředí, kde není šikanován ze strany nadřízených (bossing) ani kolegů (mobbing).

Stabilita je důležitým parametrem. Zaměstnavatel by měl působit perspektivně. U menších a středně velkých firem je obtížnější vybalancovat určitou jistotu práce do budoucnu, než u velkých korporací.