reklama

Doplňkové penzijní spoření: Chytrý spojenec pro bohatší důchod

redakce dne 11. 07. 2013 - 01:00

Udělejte z doplňkového penzijního spoření váš hlavní nástroj pro zajištění na stáří. Získejte další zdroj peněz k vašemu důchodu. Poradíme vám, jak na to.

Doplňkové penzijní spoření umožňuje zhodnocení části vašich příjmů na budoucí stáří. Při využití všech možností jde o bezkonkurenční způsob zajištění na důchod.

Časy, kdy si lidé zakládali penzijko, jen aby ho měli, jsou dávno pryč. Postupem doby se tento penzijní produkt vyvinul v silný nástroj, kterým silně ovlivníte vaše budoucí příjmy v penzi.

Aktuálně je doplňkové penzijní spoření (DPS) robustním penzijním produktem. Zhodnocení peněz probíhá na základě vybrané investiční strategie. Další významný zdroj peněz nabízí s ohledem na využití státních příspěvků a příspěvků od zaměstnavatele. Maximalizaci využití doplňkového penzijního produktu byste měli věnovat odpovídající pozornost. Poradíme vám, jak vše řádně nastavit, aby vám penzijko přinášelo co největší užitek.

Sedm důvodů, proč mít doplňkové penzijní spoření

  • Státní příspěvek až 2 760 korun ročně
  • Daňová úleva pro daňový odpočet až 24 tisíc korun za rok na dani z příjmu (úspora na dani z příjmů až 3600 Kč za rok)
  • Příspěvky zaměstnavatele jsou až do výše 50 tisíc korun osvobozeny od sociálního a zdravotního pojištění
  • Možnost čerpání tzv. předdůchodu pět let před dovršení řádného důchodového věku
  • V případě úmrtí účastníka získají peníze dědicové anebo jím předem určené osoby
  • Jednorázová výplata uspořených peněz anebo průběžná výplata formou penze
  • Volba z různých investičních strategií

Staré a nové penzijko

Doplňkové penzijní spoření (DPS) je nástupnickým produktem dřívějšího penzijního připojištění (PP). DPS oproti PP výrazně rozšiřuje možnosti investičních strategií.

Výhody pro spoření v DPS

Hlavní výhody pro spoření na důchod v doplňkovém penzijním spoření (DPS) jsme shrnuli do několika bodů. Dále na stránce je detailněji rozepisujeme včetně přiložených odkazů do souvisejícího obsahu.

Hlavní výhody spoření v DPS

Státní příspěvek
Daňová úleva
Příspěvky zaměstnavatele
Investiční strategie
Předdůchod
Proč si spořit na důchod
Jednorázová výplata vs výplata formou penze
Dědicové a určené osoby

Státní příspěvek

Motivací pro sjednání doplňkového penzijního spoření je získání státního příspěvku, který je závislý od výše úložky. Na měsíční bázi lze získat 90korunový státní příspěvek za vklad 300 korun. Maximální výše státního příspěvku je 230 korun za tisícikorunový vklad. V přiložené tabulce je přehled příspěvků v závislosti na vašich úložkách. Stejný mechanismus státních příspěvků na prostředky účastníka platí i pro účastníky, kteří mají sjednané bývalé penzijní připojištění (nyní transformované fondy).

Státní podpora na příspěvky účastníků

Příspěvek účastníka Státní příspěvek  
300 Kč 90 Kč  
400 Kč 110 Kč  
500 Kč 130 Kč  
600 Kč 150 Kč  
700 Kč 170 Kč  
800 Kč 190 Kč  
900 Kč 210 Kč  
1000 Kč a více 230 Kč  

Zpracování: investia.cz

Daňová úspora

Doplňkové penzijní spoření a spoření v transformovaných fondech umožňují využít daňovou úsporu. Podmínkou je spořit více než 12 000 korun ročně. Ročně je možné dosáhnout na odečtení základu daně až 24 tisíc korun. Maximální možná daňová úleva činí 3600 korun.

Při využití všech úspor a úlev získáte ročně v DPS celkově 6360 korun.

Daňové úspory a úlevy

Příspěvek účastníka (měsíčně) Státní příspěvek (měsíčně) Daňová úspora (ročně) Celkem (ročně)  
300 Kč 90 Kč 0 1 080 Kč  
1 000 Kč 230 Kč 0 2 760 Kč  
1 500 Kč 230 Kč 900 Kč 3 650 Kč  
2 000 Kč 230 Kč 1 800 Kč 4 560 Kč  
3000 Kč a více 230 Kč 3 600 Kč 6 360 Kč  

Zpracování: investia.cz

Příspěvky zaměstnavatele

Z pohledu zaměstnavatele, který přispívá svým zaměstnancům na DPS, jsou jím vyplácené příspěvky pro zaměstnance v libovolné výši daňově uznatelným nákladem. Pro příspěvky do výše 50 000 korun ročně jsou osvobozeny od placení zdravotního a sociálního pojištění.

Informace o příspěvcích zaměstnavatelé zjistíte z příslušné podnikové směrnice, ve které pracujete. Na příspěvky nelze uplatňovat právní nárok.

Investiční strategie

Při sjednávání doplňkového penzijního spoření, ale i v jeho průběhu trvání si můžete vybrat jednu ze tří investičních strategií (konzervativní, vyváženou, dynamickou). Tu můžete měnit bezplatně jednou za rok, častěji za poplatek. Máte-li do penze deset a více let, nemusíte se příliš rozmýšlet a zvolte si dynamickou strategii, která investuje do akcií. Je-li váš důchod na dohled, je lepší si sjednat konzervativní strategii, případně ji na ni změnit.

Předdůchod

Raději hned v úvodu vyvrátíme hojně rozšířenou chybu. Předdůchod není předčasný důchod, který je plně v režii České správy sociálního zabezpečení.

Přečtěte si o rozdílech mezi předdůchodem a předčasným důchodem v přehledném článku.

Předdůchody jsou plně v kompetenci penzijních společností. Nabízí smysluplnou variantu k předčasnému důchodu. Podmínkou pro předdůchod je nutné mít založené doplňkové penzijní spoření (Pozor! Penzijní připojištění na předdůchod využít nelze!) a naspořit si dostatečně vysokou částku.

Proč si spořit na důchod?

Podle staršího průzkumu je státem vyplácený starobní důchod dominantním příjmem v penzi. Pokrývá 92 procent měsíčních příjmů, který má důchodce. S ohledem na postupné vyčerpávání českého důchodového systému, který s sebou nese snižování starobních důchodů bude potřeba zajistit si na stáří další zdroj příjmů jako klíčová.

Čtěte také: Spoření na penzi: 1000 Kč měsíčně

Doplňkové penzijní spoření dává smysl ať už si spoříte sami bez příspěvků zaměstnavatele nebo daňové úspory. Univerzální doporučení odborníků na penzi je, že byste měli do penzijka měsíčně odložit desetinu vašich příjmů.

Podívejte se do přiložené tabulky, kolik peněz budete ve stáří potřebovat, abyste měli stejný příjem jako během vaší ekonomické aktivity.

Nespoření vs spoření na důchod

  Nespořím si Vyvážená strategii Dynamická strategie  
Čistá mzda 22 740 Kč 22 740 Kč 22 740 Kč  
Důchod 13 319 Kč 13 319 Kč 13 319 Kč  
Důchod včetně DPS   16 134 Kč 21 819 Kč  
Finanční propad 9 421 Kč 6 606 Kč 921Kč  
Finanční přilepšení 0Kč 2 815 Kč 8 500 Kč  

Zpracování: investia.cz

V obou investičních strategiích byl příklad vypočítaný na základě pravidelné měsíční tisícikorunové úložky vkládané po dobu 30 let. Mezi vyváženou a dynamickou investiční strategií je rozdíl ve výnosech. Pro vyváženou jsme počítali se čtyř procentním ročním výnosem, u dynamické pak s desetiprocentním.

Čtěte také: Šest chyb při spoření na penzi

Jednorázová výplata vs výplata formou penze

Výplata renty je navázána na dosažení důchodového věku, který vás opravňuje čerpat starobní důchod. U doplňkového penzijního spoření možné získat výsluhovou penzi a ani jednorázovou výplatu finančních prostředků při dosažení věku 60 let. Tím se DPS odlišuje od penzijního připojištění, které umožňuje jednorázovou výplatu.

Dědicové a určené osoby

U doplňkového penzijního spoření můžete ustanovit osoby, které získají vámi dosud naspořenou částku. Určená osoba získá takový díl, který určíte. DPS částečně zvýhodníte pozůstalé, kteří nemusí čekat na dědické řízení. Finanční prostředky se k nim dostanou podstatně rychleji. Dědění finančních prostředků jsme zpracovali v samostatném článku.