reklama

Doplňkové penzijní spoření vs penzijní připojištění

redakce dne 20. 07. 2012 - 01:00

Jaký je rozdíl mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením? Projdeme si základní parametry obou penzijních produktů.

Třetí pilíř důchodové reformy ruší penzijní připojištění a zavádí doplňkové penzijní spoření, jenž má několik parametrických rozdílů.

Penzijní připojištění jako samostatný produkt končí k 31. prosinci 2012. Poté budou jeho účastníci převedeni do transformovaného fondu penzijní společnosti, kde budou platit obdobné podmínky, jako je tomu nyní ve stávajících penzijních fondech. Potud nedojde k žádným výraznějším změnám, jen k přejmenování typu připojištění na penzi a současně typ právní subjektivity. Namísto penzijních fondů to budou penzijní společnosti.

Změna výše příspěvků do státu

Co se však od 1. ledna 2013 změní, je maximální možná podpora státu v rámci státních příspěvků. Nyní maximální státní příspěvek 150 korun získá každý, kdo měsíčně uloží pětisetkorunu. Od Nového roku 2013 bude nejvyšší možný státní příspěvek činit 230 korun avšak za podmínky, že účastník vloží tisícikorunu. Mění se i maximální možná úložka, po kterou se vyplatilo snížit si daňový základ. Namísto dřívější úložky 1500 korun (státní příspěvek a snížení daňového základu) se nyní zvyšuje částka na dva tisíce korun. Na jednu tisícikorunu získáte státní podporu 230 korun, z druhé si pak můžete snížit daňový základ o 190 korun, neboť se zvyšuje sazba daně z příjmů z 15 na 19 procent.

Státní příspěvky v návaznosti na měsíční úložku

Vklad účastníka Státní příspěvek (do konce roku 2012) Státní příspěvek od roku 2013
100 Kč 50 Kč 0 Kč
200 Kč 90 Kč 0 Kč
300 Kč 120 90
400 Kč 140 110
500 Kč 150 130
600 Kč 150 150
700 Kč 150 170
800 Kč 150 190
900 Kč 150 210
1 000 Kč a vyšší 150 230

Zdroj: Ministerstvo financí; Zpracování: investia.cz

Doplňkové penzijní spoření s nulovou garancí

Od 1. ledna následujícího roku si budete moci sjednat doplňkové penzijní spoření (DPS). Případně můžete ze stávajícího penzijního připojištění (PP) migrovat do DPS. Rozdílů mezi PP a DPS je hned několik. Mezi ty zásadní patří třeba to, že v rámci doplňkového penzijního spoření nebude penzijní společnost garantovat nenulové zhodnocení. Dosud platí, že penzijní fondy musí účastníkům připsat každoročně výnos, byť by šlo o minimální možné zhodnocení. Tato zásada v rámci DPS přestane platit.

Účastníci penzijního spoření budou mít na výběr ze dvou možných investičních strategií. Budou si moci vybrat ze tří investičních strategií:

  • Konzervativní fond zaměřený na státní dluhopisy
  • Vyvážený fond s menším podílem akcií
  • Dynamický fond s významnějším podílem akcií

Výrazným rozdílem je neexistence výsluhové penze, kterou si mohou účastníci v rámci penzijního připojištění nechat vyplatit po 15 letech spoření. To u DPS nebude možné.

Základní rozdíly mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením

  Penzijní připojištění Doplňkové penzijní spoření
Garance výnosů Ano, zůstává garance minimálního výnosu Ne
Možnost výběru investiční strategie Ne Ano
Státní příspěvek Pro získání nároku na státní příspěvek musíte měsíčně uspořit alespoň 300 korun 300 až 999 Kč = 90 Kč + 20 procent ze sumy nad 300 Kč, 1000 Kč a více = 230 Kč
Výsluhová penze Ano, po 15 letech spoření můžete vybrat polovinu jistiny Ne
Odbytné (možnost předčasného ukončení smlouvy) Ano, po 12 měsících Ano, po 24 měsících

Zdroj: Ministerstvo financí ČR; Zpracování: investia.cz

Jak je z přiložené tabulky patrné, je nejvýraznější změnou neexistence výsluhové penze v rámci doplňkového penzijního spoření. Výběr investiční strategie není na překážku, rovněž v návaznosti na požadavek na garanci výnosu. Z účastníka se tak stává investor, který musí správně odhadnout, co je pro něj nejvýhodnější. Investiční strategii může měnit jednou za rok.

Regulovaná provize

Pro finanční poradce je do určité míry novinkou i regulovaná provize pro sjednané smlouvy v rámci doplňkového penzijního spoření. Ta činí 3,5 procenta z průměrné hrubé mzdy v rámci národního hospodářství, což je aktuálně okolo 840 korun. Provize získaná za penzijní připojištění se pohybovala v rozmezí od dvou do pěti měsíčních úložek účastníka.

Snad se nám podařilo stručně a jasně vysvětlit rozdíl mezi doplňkovým penzijním spořením a penzijním připojištěním.

Související články:

Spoření na penzi: 1000 Kč měsíčně

Šest chyb při spoření na penzi

Penzijko nepodceňujte

Neznalost penzijní gramotnosti vás může mrzet

Pětistovka měsíčně vás v penzi nespasí