reklama

Doživotní renta

redakce dne 23. 12. 2011 - 16:51

Doživotní renta se třeba od běžného starobního důchodu liší tím, kdo ji vydává. Zatímco starobní důchody jsou plně v režii státu, doživotní renta naopak v rukou člověka, který jí získává.

Co je renta? Jde o příjem, který není závislý na pracovní nebo podnikatelské aktivitě. Do určité míry jde o tzv. pasivní příjem.

Jedno, zda-li finanční prostředky proudící příjemci v rámci doživotní renty pocházejí z finančního majetku, anebo třeba z pronájmu nemovitostí či jde o výnosy z firem, které vlastní. Důležité je, že jde o privátní zdroj peněz nezávislý na státu. Příjemce renty je většinou taková osoba, která během života odkládala část své spotřeby na budoucnost. Jinými slovy musel člověk šetřit, spořit a investovat své peníze.

Dobrým přikladem doživotní renty je renta prezidenta.

Co je to renta?

Doživotní renta se může pomyslně rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří takové příjmy, které dokáží zajistit rentiéra v jeho životních potřebách aniž by byl závislý na dalších penězích, například na důchodu od státu. Čtěte také: Zajištění na stáří: Důchod nebo renta?

Druhou skupinu tvoří lidé, pro něž je renta přilepšením ke stáří. Renta tak může plynout například z penzijních fondů. Ostatně v rámci penzijního připojištění je doživotně vyplácená renta jednou z možností, jak získat z penzijního fondu zpět uložené peníze.

V České republice je doživotní renta stále synonymem pro movitější lidi. Postupem času se však bude tento pojem rozšiřovat do širších skupin obyvatel patřící do tzv. střední třídy. Čtěte také: Střední třída: Kdo patří do základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?