Doživotní renta

Doživotní renta se třeba od běžného starobního důchodu liší tím, kdo ji vydává. Zatímco starobní důchody jsou plně v režii státu, doživotní renta naopak v rukou člověka, který jí získává.

Jedno, zda-li finanční prostředky proudící příjemci v rámci doživotní renty pocházejí z finančního majetku, anebo třeba z pronájmu nemovitostí či jde o výnosy z firem, které vlastní. Důležité je, že jde o privátní zdroj peněz nezávislý na státu. Příjemce renty je většinou taková osoba, která během života odkládala část své spotřeby na budoucnost. Jinými slovy musel člověk šetřit, spořit a investovat své peníze.

Dobrým přikladem doživotní renty je renta prezidenta.

Doživotní renta se může pomyslně rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří takové příjmy, které dokáží zajistit rentiéra v jeho životních potřebách aniž by byl závislý na dalších penězích, například na důchodu od státu. Čtěte také: Zajištění na stáří: Důchod nebo renta?

Druhou skupinu tvoří lidé, pro něž je renta přilepšením ke stáří. Renta tak může plynout například z penzijních fondů. Ostatně v rámci penzijního připojištění je doživotně vyplácená renta jednou z možností, jak získat z penzijního fondu zpět uložené peníze.

V České republice je doživotní renta stále synonymem pro movitější lidi. Postupem času se však bude tento pojem rozšiřovat do širších skupin obyvatel patřící do tzv. střední třídy. Čtěte také: Střední třída: Kdo patří do základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?

Přihlaste se k odběru novinek