reklama

Druhy mezd v Česku

redakce dne 10. 06. 2022 - 00:00

Mzda je nejčastější odměnou za vykonanou práci. Do kontaktu přicházíte hned s řadou druhů mezd, jejichž základní charakteristiky se vyplatí znát.

V médiích často zaznívají pojmy jako je minimální a průměrná mzda. O mediánové mzdě není ani vidu ani slechu, stejně jako třeba o minimální důstojné mzda. Nejdůležitější je přitom vaše mzda (nebo plat). Mezd je celá řada. Osvěžte si základní pojmy, se kterými se lze v tuzemsku aktuálně setkat.

Obsah článku druhy mezd v Česku

Vaše mzda
Minimální mzda
Průměrná mzda
Mediánová mzda
Minimální důstojná mzda

Vaše mzda

Na prvním místě stojí vaše mzda. Máte ji uvedenou v pracovní smlouvě, případně v dodatku k pracovní smlouvy. Mzdu vám může zaměstnavatele nabídnout a vy jen odsouhlasíte zda za ni chcete pracovat. To se stává ve státním a veřejném sektoru, kdy pro dané pracovní profily jsou tabulky a třídy. Plat se odvíjí podle dosaženého vzdělání a délky pracovních zkušeností. Plat reflektuje i to, zda jste na vedoucím místě.

V privátním sektoru bývá běžnější, že výše vaší základní měsíční odměny je předmětem debaty s HR a potažmo i s vaším potenciálním budoucím nadřízeným. Strategií o vyjednávání výše mzdy je řada. Hodně napomůžou online služby, které agregují mzdy v daném oboru za určité období. Získáte tím hrubou představu o vaší možné odměně.

Minimální mzda

Čtete-li tento článek během polední pauzy s kávou v ruce ve firemní kuchyňce, s nejvyšší pravděpodobností se vás minimální mzda netýká a ani ji nepobíráte. Výši minimální mzdy stanovuje vláda víceméně podle oka. Pro rok 2022 a 2023 je minimální hrubá mzda stanovena na 16 200 korun. V čistém vyjádření získá zaměstnanec 14 418 korun čistého, pokud neuplatňuje slevy na děti, manželku, nestuduje apod.

Jedna z mnoha debat o valorizačním automatu minimální mzdy je, že by se navázala na průměrnou mzdu a šlo by o určité procento. V této souvislosti se skloňuje, že by minimální mzda činila 60 procent průměrné mzdy v ekonomice. Tím by měli všichni aktéři tripartity (vláda, odbory a zaměstnavatelé) v ruce předvídatelný nástroj. Mzda by se pak jen zaokrouhlila, s vysokou pravděpodobností na celé stokoruny nahoru.

Minimální mzdu v Česku pobírají jednotky procent zaměstnanců. Před každým jejím zvýšením se vždy začnou rojit komentáře ekonomů, kolik lidí přijde o práci. Leč se dosud tak nestalo. Ekonomika si s navýšením mezd poradí. Klíčem je zvyšování pozvolné, nikoliv skokové. Navýšení základní minimální mzdy se projeví v celém spektru zaručené mzdy (ta se rovněž zvedne).

Zaručená mzda

S minimální mzdou jde ruku v ruce zaručená mzda. Ta rozděluje pracovní trh na osm stupňů podle kvalifikace zaměstnanců. Při stanovení mzdy musí zaměstnavatelé k zaručené mzdě přihlédnout. Například jednatelé obchodních společností spadají automaticky do osmé třídy zaručené mzdy. Naopak popeláři nebo poštovní doručovatelé jsou v první třídě. Se zaručenou mzdou je vhodné počítat i když máte částečný úvazek. Prostě vám musí po přepočtu do plné mzdy sedět třída s pracovním zařazením.

Uvedené mzdy se stanoví na základě zaměstnavatele nebo státu prostřednictvím vlády a schválením příslušného zákonu v Parlamentu ČR. Následující průměrnou a mediánovou mzdu sestavuje na základě dat z národního hospodářství Český statistický úřad.

Průměrná mzda

Průměrná mzda odráží mzdovou a platovou úroveň v ekonomice. Její výši vytváří na základě informací od zaměstnavatelů Český statistický úřad (ČSÚ). Vykazování průměrné mzdy je vždy v hrubém vyjádření za ukončené čtvrtletí. Velkou vypovídající hodnotou jsou roční průměrné mzdy za celou ekonomiku a za privátní a veřejný sektor. Rozdělení je i podle krajů a okresů. Rychle získáte přehled, jaké jsou mzdy v daném sektoru a místě.

Chcete-li mít dobrou mzdu, sledujte průměrnou mzdu za Prahu. V Praze je nejenže blaze a draze, nýbrž dlouhodobě patří hlavní město na špičku v odměňování.

Průměrnou mzdu a vyšší pobírá zhruba třetina zaměstnanců. Do průměrné mzdy se započítává celé příslušenství, tj. mzda, odměny, bonusy, prémie, práce přesčas, příplatky za práci v noci nebo o státních svátcích. Malou výhrou pro vás je, když vaše základní hrubá mzda podle pracovní smlouvy je vyšší než průměrná mzda.

Mediánová mzda

Mediánovou mzdu zjišťuje stejně jako průměrnou mzdu ČSÚ. Oproti průměru rozděluje mediánová mzda pracovníky na dvě stejně velké poloviny. Jedna polovina pobírá nižší mzdu než je medián, druhá ji má vyšší. Medián se stanovuje podle počtu lidí pobírající mzdu. Mzdový medián se v současnosti pohybuje okolo 40 tisíc korun hrubého měsíčně.

Neznamená to však, že polovina lidí si vydělá od 0 do 40 tisíc a druhá pak od 40 do 80 tisíc korun. Znamená to, že polovina lidí si vydělá méně než oněch 40 tisíc a druhá polovina více. Navíc pásmo není od nuly, nýbrž od zhruba minimální mzdy, potažmo její poloviny za poloviční úvazek.

Minimální důstojná mzda

Minimální důstojná mzda je umělý konstrukt vytvořený skupinou vědců a vědkyň z Akademie věd ČR, politologů, ekonomů a sociologů. Akademici si dali za úkol spočítat na základě údajů Českého statistického úřadu ideální hrubou mzdu, která stačí na důstojný život. Pro výpočet vycházejí ze spotřebního koše, z něhož statistici vypočítávají inflaci.

Důstojný život znamená takový život, který je viděný očima běžných obyvatel. Pro Česko a pro Prahu se stanovuje minimální důstojná mzda zvlášť, Praha bývá v tomto ohledu zvýšená o zhruba pěti tisíc korun. V zahraničí jde o poměrně běžný nástroj, který je skvělou sondou do života občanů.

Minimální mediánová mzda odpovídá v současnosti mediánové mzdě.

Pražská mzda jako Severka

Jak bylo uvedeno výše, pro váš blahobyt je dobré, když se snažíte o dosahování (a přesahování) průměrné hrubé mzdy za Prahu. Za druhé čtvrtletí 2022 činila pražská průměrná mzda výše 49 221 korun hrubého. Máte-li vyšší číslo na své výplatní pásce, potažmo v pracovní smlouvě, můžete si pískat. Pro profesionály napříč obory se vyplatí sledovat právě tento průměr. Praha je v Česku z mnoha hledisek značně vychýlený region. Ideálem je žít a pracovat například v Plzeňském kraji a zároveň pobírat pražskou.

Dostat se na pražský mzdový průměr je například pro absolventa v malém městě těžké. Cesta ke kýžené vysoké mzdě nebývá umetená ani těm, kteří pracují přímo Praze. Avšak výše mzdy nebývá jediným ukazatelem dobré práce. Ale pro dobrou práci je dobrá mzda důležitá.

Až budete měnit práci, mějte na paměti uvedené informace v tomto článku. Třeba se vám podaří zvýšit svou pravidelnou měsíční odměnu.